Beginner Free Contest 6 - HARMONY

View as PDF

Submit solution

Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 13
  tmp  commented on Jan. 24, 2023, 5:16 p.m.

  Mình thấy hiện tại có nhiều bạn code sai đề và một số lỗi nhỏ khác nên cho mình xin góp test này ạ:

  INPUT:

  2

  10

  1 2 1 2 9 9 1 2 1 2

  5

  9 9 1 2 3

  OUTPUT:

  No

  Yes