Beginner Free Contest 2 - INTERACTIVE

View as PDF

Submit solution

Points: 0.52 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -7
    kh0i   commented on Nov. 11, 2021, 11:41 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -2
    tinymus46   commented on Oct. 22, 2021, 4:46 p.m.

    Cho em hỏi bài này làm sao biết được điểm đó là màu đen hay màu trắng để in ra vậy ạ