Beginner Free Contest 1 - C3

View as PDF

Submit solution

Points: 0.25 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -3
  Brutipos  commented on Aug. 14, 2023, 6:37 a.m.

  bài này làm sao bạn


 • 6
  leduykhongngu  commented on Oct. 17, 2021, 2:59 a.m.

  Đề bài có một chút sai sót, dòng đầu chứa 2 số ~N~ và ~X~ chứ không phải ~N~ và ~K~ nhé.


 • 0
  sngkhiem0901  commented on Aug. 1, 2021, 4:12 p.m. edited

  Hmm, test có bị yếu không ạ, em init mảng 10^5 trong khi n=10^5 và vẫn ac ạ :vv.


 • 1
  phongphongphong  commented on July 25, 2021, 6:49 a.m. edited

  đề bài hiển thị không chính xác, phần X không có trong dữ liệu vào