Free Contest 142 - KNIGHT

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  dunghlorp   commented on Oct. 1, 2022, 7:08 p.m.

  Cho mình hỏi lấy mốc tọa độ như nào vậy Thanks


  • 1
   nguyenhuunhan   commented on Oct. 1, 2022, 9:02 p.m.

   https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87t%E1%BB%8Da%C4%91%E1%BB%99_Descartes dùng hệ tọa độ descartes nha bạn