Free Contest 134 - MAXMOD

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  _______  commented on Nov. 3, 2023, 8:09 a.m. edit 2

  them lua chon & mmb


 • -2
  vendettas  commented on Sept. 15, 2023, 4:37 p.m.

  ví dụ bài này có sai không vậy chứ với x<n thì n%x lớn nhất với n = 6 là x = 5 chứ?


  • 1
   ngockhue  commented on Sept. 25, 2023, 11:36 a.m.

   với n=6 thì 6%5=1 còn 6%4 = 2 nên output là 4 đúng r nhé


 • -14
  khai02042008  commented on Dec. 31, 2022, 1:50 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -4
   _______  commented on Nov. 3, 2023, 8:19 a.m.

   oai cai dai cmmb