Free Contest 134 - GCD

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  leduykhongngu  commented on Dec. 27, 2021, 3:02 a.m.

  Test 014 của FC có dòng đầu chứa ký tự, mình đã cập nhật lại bộ test.


 • 2
  marvinthang  commented on Dec. 26, 2021, 3:54 a.m.

  Test 15 hình như bị sai ad ơi


 • 0
  nmhienbn  commented on Dec. 26, 2021, 3:20 a.m.

  Admin ơi, Test 15 cái đầu tiên nhập vào còn không phải số nguyên :(


  • -1
   tiozo  commented on Dec. 26, 2021, 10:39 a.m.

   theo test mình tải về trên freecontest thì là số nguyên mà nhỉ