Free Contest 133 - POSSIBLE

View as PDF

Submit solution

Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  thanhlong2188  commented on Nov. 28, 2023, 3:44 a.m.

  kiểm tra tổng có chia hết cho 2 ko là AC r:)))


 • 1
  nguyenhuunhan  commented on Oct. 1, 2022, 1:19 p.m.

  bài này test yếu quá đi ;-; các test mà có một số cực lớn ở trong các số cực nhỏ thì kết quả là NO nhưng lại ra YES


 • 9
  kamehameha  commented on Dec. 5, 2021, 8:03 a.m.

  test bai nay cuc yeu


  • 1
   dinhphucaz52  commented on April 1, 2022, 9:15 a.m.

   Uk, ví dụ test là 2 2 96 kết quả là NO mà nhiều người in ra kết quả là YES vẫn AC