Free Contest 133 - POSSIBLE

View as PDF

Submit solution

Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 3
  kamehameha   commented on 5, Dec, 2021, 15:03

  test bai nay cuc yeu


  • 0
   dinhphucaz52   commented on 1, Apr, 2022, 16:15

   Uk, ví dụ test là 2 2 96 kết quả là NO mà nhiều người in ra kết quả là YES vẫn AC