Nếu bạn thấy công thức toán hiển thị không đúng, hãy nhấn Ctrl + F5 để tải lại trang.

Free Contest 131 - APPEAR

View as PDF

Submit solution

Points: 1.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Pascal, Python

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  SPyofgame  commented on 15, Oct, 2021, 6:02

  Unofficial Solution:

  https://hackmd.io/@Editorial-Slayers/fc131_appear - Click


 • -1
  theadanielskocher  commented on 10, Oct, 2021, 14:00

  Đề đâu rồi ạ, sao em không thấy ?