Free Contest 124 - NUMTREE

View as PDF

Submit solution

Points: 1.44 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  duyanhloveav   commented on Aug. 27, 2021, 8:00 p.m. edited

  Xin Hint bài này để ko bị Tle


  • 2
   leduykhongngu   commented on Aug. 27, 2021, 8:04 p.m.

   Bài tập này TL cũ khá chặt, cả code mẫu cũng không AC, mình đã set TL lên 3s


   • 0
    duyanhloveav   commented on Aug. 27, 2021, 9:52 p.m.

    Dạ em cảm ơn ạ