Đếm số

View as PDF

Submit solution


Points: 0.36 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VNOI Marathon '08 - Practice RoundProblem Setter: Khúc Anh Tuấn
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Với một số tự nhiên được viết trong hệ cơ số ~10~, ta định nghĩa vị trí xấu là vị trí mà chữ số tại đó với chữ số kề sau nó có độ chênh lệch không quá ~D~. Nếu một số có không quá ~K~ vị trí xấu thì đó là số đẹp.

Hãy đếm số lượng số đẹp trong đoạn từ ~A~ đến ~B~.

Input

Gồm một dòng duy nhất là ~4~ số nguyên ~A, B, D, K~ ~(1 \le A \le B \le 10^{15})~.

Output

Gồm một dòng duy nhất là số lượng số đếm được.

Sample Input

1 13 1 0

Sample Output

10

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -5
  YuhtGrace   commented on Oct. 28, 2021, 9:08 p.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 0
   This_is_a_name   commented on Oct. 31, 2021, 11:21 p.m. edited

   suy nghĩ kĩ bạn nhé

   D là chênh lệch giữa 2 chữ số kế nhau nên không quá 9 bạn nhé, còn K là số vị trí đẹp và trong bài giới hạn bé hơn 10^15 nên có thể là 15 vị trí. Nhưng thực chất D và K là bao nhiêu cũng được :vvv


 • 1
  phanlong2811   commented on Aug. 30, 2021, 11:22 a.m.

  Đề nên sửa thành "đếm số lượng số đẹp trong đoạn từ 𝐴 đến 𝐵" thì chuẩn hơn.


  • 0
   leduykhongngu   commented on Aug. 30, 2021, 1:26 p.m.

   Cám ơn bạn nhé mình sửa rồi


 • -14
  duchungpro108   commented on July 19, 2021, 10:56 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.