Editorial for Bedao Regular Contest 09 - DEVIL


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Ta dễ thấy với tất cả các hàng có số slime bằng nhau cách chia có dạng là ~i \times j~ với ~i~ là số slime trên một hàng và ~j~ là số hàng. Dễ thấy khi ~i~ vượt qua ~\sqrt{n}~ thì cặp ~i , j~ lặp lại nên ta chỉ cần duyệt trâu số hàng ~j~ rồi tìm ~i~ tương ứng sao cho ~i \times j = n~ là được.

Trường hợp còn lại của bài, cũng gọi ~i , j~ như trên nhưng lần này đặt biệt hơn ~i~ là số slime bé nhất trên một hàng (nên theo đề bài số slime lớn nhất là ~i + 1~) .Vì chênh lệch số slime giữa ~2~ hàng bất kỳ không vượt quá ~1~ nên ta có hai trường hợp đặt ra:

 • Hàng chẵn có số slime là ~i + 1~ , hàng lẻ có số slime là ~i~.
 • Hàng chẵn có số slime là ~i~ , hàng lẻ có số slime là ~i + 1~.

~\rightarrow~ Nếu ~j~ chẵn thì hai trường hợp tương đương nhau, nhưng ~j~ lẻ thì khác. Cách làm, tính chất tương tự như số slime bằng nhau nhưng cần biến tấu hơn.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 4
  nguyenhuunhan   commented on Sept. 1, 2022, 11:51 p.m.

  Ở chỗ "Nếu i chẵn thì hai trường hợp tương đương nhau , nhưng i lẻ thì khác." hình như phải là j mới đúng chứ nhỉ


  • 4
   bedao   commented on Sept. 6, 2022, 4:27 p.m.

   Bọn mình đã sửa lại, cảm ơn bạn đã góp ý