Bedao Mini Contest 15 - BINGCHILLING

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cuốn theo cơn sốt bing chilling những ngày gần đây, trong khu phố bé Quân ở đã mở thêm rất nhiều quán bán bing chilling để đáp ứng nhu cầu đu trend của giới trẻ.

Để thu hút khách hàng, các quán bing chilling đưa ra mức khuyến mãi vô cùng hấp dẫn như sau: "Năm nghìn một bing chilling, mười nghìn hai bing chilling năm nghìn". Ngoài ra, quán thứ ~i~ sẽ tặng thêm cứ mỗi ~y_i~ bing chilling khi khách hàng mua ~x_i~ bing chilling.

Bé Quân là một fan cuồng của bing chilling, trước mức khuyến mãi vô cùng hấp dẫn đó, quân quyết định sẽ ăn thử hết tất cả các quán ở đây. Ở quán bing chilling thứ ~i~, cậu muốn ăn ~a_i~ que, hỏi số tiền ít nhất cậu cần bỏ ra là bao nhiêu.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên ~t~ là số tiệm bing chilling mới mở trong phố bé Quân ~(1 \leq t \leq 10^5)~.

 • ~t~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ chứa ba số nguyên dương ~x_i, y_i, a_i~ là khuyến mãi của quán thứ ~i~ và số lượng bing chilling Quân muốn ăn ở quán này ~(1 \leq x_i, y_i \leq 1000, 1 \leq a_i \leq 10^5)~.

Output

 • Gồm ~t~ dòng, dòng thứ ~i~ là số tiền ít nhất bé Quân cần bỏ ra để ăn đủ số bing chilling cậu muốn ở quán thứ ~i~ (tính theo đơn vị nghìn đồng).

Subtask

 • ~30\%~ số test có ~t \leq 20~

 • ~70\%~ số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Sample Input 1

1
2 2 5

Sample Output 1

15

Sample Input 2

3
1 1 9
4 3 16
7 5 23

Sample Output 2

25
50
70

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -2
  a3k27_25_buiducduy  commented on April 1, 2024, 3:12 a.m.

  lee joon gi đẹp trai nhất thế giới


 • -2
  a3k27_25_buiducduy  commented on April 1, 2024, 3:11 a.m.

  yêu lee joon gi


 • -8
  vodanhdamcontest  commented on Jan. 1, 2023, 4:45 a.m. edit 2

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -5
  hhhh2106  commented on Dec. 4, 2022, 4:03 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.