Bedao Mini Contest 01 - SCARNUM

View as PDF

Submit solution


Points: 0.15 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  shiinehata   commented on Aug. 27, 2021, 10:47 a.m.

  Subtask 3 là N <= 10^7 chứ không phải N <= 10^6


  • 2
   iostream   commented on Aug. 28, 2021, 3:11 p.m.

   xin lỗi bạn nhé, mình vừa check lại test, sinh test hơi quá tí, ~N < 1100000~