2

Cập nhật VNOJ tháng 5 + 6

posted on June 12, 2021, 9:00 p.m.

Team Dev VNOJ xin gửi tới các bạn tổng quan các cập nhật mới của VNOJ trong giai đoạn tháng 5 - 6 vừa rồi. Các cập nhật lần này chủ yếu hướng tới việc cải thiện trải nghiệm của người dùng, đồng thời cũng sửa lại những lỗi còn tồn tại trong OJ.

1. Hiển thị clarification ở trang contest thay vì homepage

Việc phải quay trở lại homepage để xem clarification trong quá trình làm contest có thể gây khó khăn cho một số bạn. Vì vậy, clarification giờ đây sẽ được chuyển vào trong chính trang contest để tạo sự thuận tiện cho các bạn trong quá trình tham gia thi cũng như luyện tập.

2. Các cập nhật liên quan tới ticket

VNOJ rất vui khi trong thời gian qua, đã có khá nhiều bạn sử dụng tính năng mở ticket để báo lỗi cũng như góp ý về OJ. Vì vậy, VNOJ đã bổ sung một số tính năng nhằm giúp các bạn có thể sự dụng ticket linh hoạt hơn:

  • Các ticket được mở giờ đây sẽ hiện ở đầu homepage. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho nguời dùng, khi giờ đây ta có thể truy cập tới ticket của mình nhanh hơn để nhận phản hồi từ phía admin.
  • Ticket giờ đây có thể mở mà không cần liên kết trực tiếp với bài tập. Thay vì chỉ có thể mở ticket từ bài tập, giờ đây ticket có thể mở tự do, với yêu cầu phải có url kèm theo. Người dùng giờ đây có quyền tự do đóng góp bất cứ nơi nào trên OJ, giúp tăng tính tương tác giữa người dùng và dev trong quá trình trải nghiệm.

3. Bổ sung các công cụ hỗ trợ admin/staff

Việc quản lý đơn thuần có phần phức tạp và thiếu chuyên nghiệp, vì vậy các admin giờ đây sẽ có những công cụ hữu ích nhằm hỗ trợ quá trình quản lý, phát triển OJ:

  • Sử dụng discord làm phương thức liên lạc thay cho email admin. Việc sử dụng email admin gây ra một số trở ngại nhất định trong việc tiếp nhận phản hồi từ người dùng. Chính vì vậy, VNOJ sẽ chuyển qua sử dụng Discord để lắng nghe phản hồi của các bạn.
  • Thêm một trang thống kê submission giúp admin có thể nắm được mật độ cũng như tỉ lệ submission trong ngày.
  • Hỗ trợ Discord Webhook để cập nhật comment và ticket mới lên Discord.

4. Một số cập nhật nhỏ:

  • Judge được bổ sung precompiled-header cho testlib và bits/stdc++.h.
  • Judge sẽ hiển thị chi tiết hơn nếu submission bị CE do compiler output quá nhiều.
  • Thông tin hiển thị khi đăng nhập lỗi sẽ chi tiết hơn.
  • Điểm của submission được hiển thị chính xác hơn nếu là số thập phân.
  • Sửa lỗi 404 Error ở contest submission.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.