2

Danh sách các trường / tổ chức

posted on May 1, 2021, 7:12 p.m.

VNOJ đã thêm tính năng xem danh sách bài nộp của các tổ chức để các trường / tổ chức có thể theo dõi dễ dàng hơn các bài nộp từ trường / tổ chức. Tính năng có thể được tìm thấy tại phần lọc bài nộp:

Ví dụ các bạn có thể lọc các submission của các thành viên thuộc trường PTIT ở đây: https://oj.vnoi.info/submissions/?organization=3

Nếu bạn muốn trường / tổ chức của bạn trên VNOJ, bạn có thể đăng kí trường / tổ chức tại đây. Hãy xem qua danh sách các trường / tổ chức đã có để tránh bị trùng lặp.

Bạn có thể sửa các tổ chức của bạn bằng tính năng chỉnh sửa hồ sơ / edit profile. Mỗi tài khoản được phép thuộc tối đa 3 tổ chức cùng lúc.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 2
    ngkan  commented on May 4, 2021, 11:00 a.m.

    Các trường THPT chuyên trên toàn quốc giờ đã được thêm vào danh sách các trường, tổ chức trên VNOJ.