6

Hệ thống rating mới, hệ thống role

posted on Sept. 4, 2021, 8:57 p.m.

Chào các bạn,

Hệ thống rating mới

Gần đây DMOJ có cập nhật hệ thống rating mới, sau khi thử nghiệm, chúng mình thấy hệ thống rating này cho rating khá thoải mái, bạn có thể đạt 3k rating chỉ trong 1 contest. Hiện tại bọn mình đã điều chỉnh lại, do đó rating của kỳ thi Bedao Testing Contest 01 đã được tính lại.

Dưới đây là bảng tên và khoảng rating mới:

Tên Khoảng rating
Newbie ~< 1200~
Pupil ~1200 - 1399~
Specialist ~1400 - 1599~
Expert ~1600 - 1899~
Candidate Master ~1900 - 2199~
Master ~2200 - 2299~
International Master ~2300 - 2399~
Grandmaster ~2400 - 2599~
International Grandmaster ~2600 - 2899~
Legendary Grandmaster ~\ge 2900~

Hệ thống role

Hiện tại, chúng mình đã thêm một số role như: admin, tình nguyện viên, team tổ chức contest bedao, các account bị ban.

Mỗi role sẽ ứng với một màu và một icon trước tên, ví dụ:


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 5
  zipdang04  commented on Sept. 7, 2021, 7:29 a.m.

  (stolen)

  Xin chân thành cảm ơn MikeMirzayanov vì đã áp dụng hệ thống rating mới cho VNOJ....

  à nhầm cảm ơn đội ngũ VNOI ạ <(")


 • 12
  letangphuquy  commented on Sept. 4, 2021, 6:14 p.m. edit 2

  Mike4235 orz


 • 12
  jalsol  commented on Sept. 4, 2021, 2:37 p.m.

  we would like to thank VNOI for the amazing VNOJ platform orz


  • 3
   pichu  commented on Sept. 6, 2021, 10:01 a.m.

   jalsol orz


  • 9
   DeMen100ns  commented on Sept. 4, 2021, 2:38 p.m.

   jalsol orz