1

Hệ thống rating mới, hệ thống role

posted on Sept. 4, 2021, 8:57 p.m.

Chào các bạn,

Hệ thống rating mới

Gần đây DMOJ có cập nhật hệ thống rating mới, sau khi thử nghiệm, chúng mình thấy hệ thống rating này cho rating khá thoải mái, bạn có thể đạt 3k rating chỉ trong 1 contest. Hiện tại bọn mình đã điều chỉnh lại, do đó rating của kỳ thi Bedao Testing Contest 01 đã được tính lại.

Dưới đây là bảng tên và khoảng rating mới:

Tên Khoảng rating
Newbie <1200
Pupil 1200 - 1399
Specialist 1400 - 1599
Expert 1600-1899
Candidate Master 1900-2199
Master 2200-2299
International Master 2300-2399
Grandmaster 2400-2599
International Grandmaster 2600-2899

L

egendary Grandmaster
≥2900

Hệ thống role

Hiện tại, chúng mình đã thêm một số role như: admin, tình nguyện viên, team tổ chức contest bedao, các account bị ban.

Mỗi role sẽ ứng với một màu và một icon trước tên, ví dụ:


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 3
  zipdang04   commented on Sept. 7, 2021, 2:29 p.m.

  (stolen)

  Xin chân thành cảm ơn MikeMirzayanov vì đã áp dụng hệ thống rating mới cho VNOJ....

  à nhầm cảm ơn đội ngũ VNOI ạ <(")


 • 11
  letangphuquy   commented on Sept. 5, 2021, 1:14 a.m. edit 2

  Mike4235 orz


 • 11
  jalsol   commented on Sept. 4, 2021, 9:37 p.m.

  we would like to thank VNOI for the amazing VNOJ platform orz