9

Contest ICPC 2021 miền Trung

posted on Dec. 12, 2021, 4:16 p.m.

Chào các bạn,

Kì thi ICPC 2021 - vòng thi miền Trung đã kết thúc vào 13h30 ngày 12/12/2021. Đề bài và bộ test chính thức của kỳ thi này đã được team VNOI upload lên hệ thống OJ để các bạn luyện tập tại địa chỉ sau: https://oj.vnoi.info/contest/icpc21_mt

Chúc các bạn luyện tập tốt!


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.