Trường THPT chuyên Khoa học Xã Hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội


Rank Username Points ▾ Problems count
1 1955
cbl_kiet
Trần Tuấn Kiệt
83.03 280
2 1489
VOsoreZ
Nguyen Ngoc Tu Linh
17.69 78
3 1630
neverlosemid
Dương Tuấn Minh
12.79 39
4 1734
tron
hung segg
2.18 6
5 0.77 1
6
hienpham892005
Pham Thi Thanh Hien
0.59 5
7
top1buffban
Buff Bẩn No Pro
0.00 0