Nếu bạn thấy công thức toán hiển thị không đúng, hãy nhấn Ctrl + F5 để tải lại trang.

Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc


Rank Username Personal Info Points ▾ Problems count
1
Ire
Đặng Nguyễn Duy Trúc
50.06 130
2 1416
28.80 84
3
Nguyễn Minh Hải
20.88 33
4
Nguyễn Trung Kiên
18.21 55
5
Nguyen Tan Dung
17.48 27
6 1745
Nguyen Dinh Huy
17.41 38
7 1508
Nguyễn Minh Tiến
16.82 64
8 1474
11.05 25
9
Hoàng Thành Đạt
10.72 59
10
Phùng Minh Vũ
10.39 40
11
Nguyễn Lê Hoàng Long
7.94 44
12
Đặng Vũ Minh Hiếu
7.72 35
13 1518
vqt
Vũ Quang Tiến
7.42 44
14
6.39 26
15
5.47 10
16
5.33 32
17 1344
Nguyễn Mạnh Tuấn
4.62 33
18
Nguyễn Tùng Dương
4.48 19
19
Kiều Thiện Quý
4.29 19
20
Dương Ngọc Tuân
4.08 15
21
Hoàng Quốc Việt
4.07 11
22
Lê Hoàng Nam
3.98 19
23
Nguyễn Tiến Vũ
3.80 20
24 1124
3.64 11
25
Nguyễn Ngọc Tuấn Anh
3.06 22
26
3.01 9
27
Nguyễn Văn Trường
2.35 13
28
Phạm Thị Kim Huệ
2.23 11
28
Nguyễn Đình Phúc Thành
1.91 6
30
Nguyễn Anh Tuấn
1.63 10
31
Nguyễn Đức Dương
1.55 7
32
Nguyễn Khổng Duy Hoàng
1.49 6
33
1.06 4
34
0.87 8
35
LXTruonq
0.85 1
36
Vũ Minh Đăng
0.69 3
37
0.63 1
38
Tạ Kim Nam Tuấn
0.60 6
39
0.30 1
40
0.23 3
41
Muc Van
0.14 1
42
0.06 1
43
0.00 0
43
0.00 0
43
0.00 0
43
0.00 0
43
0.00 0
43
Vũ Mạnh Tiến
0.00 0
43
Tống Thanh Kiều
0.00 0
43
Phan Văn Việt
0.00 0