Trường THPT chuyên Bắc Giang


Rank Username Points Problems count
1 2087
Papaya
Papaya
81.44 348
2 1970
NSG
Nguyễn Sơn Giang
131.43 834
3 1585
mronjudge
Dế Choắt
54.93 273
4 1534
d_ami204
k4cutie
14.73 35
5 1427
lamgiaodas1
lamgiaoda
18.67 53
6 1402 24.81 63
7 1363 9.61 22
8 0.00 0
9 7.10 29
10 0.00 0
11 2.10 3
12 0.45 1
13 0.00 0
14 0.08 1
15 0.55 6
16 0.06 1
17
tqp0937
Phạm Toàn
0.38 2
18
ITCBG
Phan Quang Hương
0.00 0
19
abcd
abcd
0.36 1
20
ruylian04
Huỳnh Nguyễn
0.00 0
20
dominhthuan
Đỗ Minh Thuấn
0.00 0
20 0.00 0
20
thanhloc2021
Nguyễn Thị Hợp
0.00 0
24
hduoc2003
Bùi Huy Dược
9.31 17