Trường THPT chuyên Bắc Giang


Rank Username Points ▾ Problems count
1 1970
NSG
Nguyễn Sơn Giang
124.62 773
2 2087
Papaya
Papaya
81.90 388
3 1585
mronjudge
Dế Choắt
54.93 310
4 1402 24.81 68
5 1427
lamgiaodas1
lamgiaoda
18.06 57
6 1534
d_ami204
k4cutie
14.73 48
7 1363 9.61 26
8
hduoc2003
Bùi Huy Dược
9.31 19
9 7.10 49
10 2.10 4
11 0.55 6
12 0.45 1
13
tqp0937
Phạm Toàn
0.38 2
14
abcd
abcd
0.36 1
15 0.08 1
16 0.06 1
17 0.00 0
17 0.00 0
17 0.00 0
17
ITCBG
Phan Quang Hương
0.00 0
17
ruylian04
Huỳnh Nguyễn
0.00 0
17
dominhthuan
Đỗ Minh Thuấn
0.00 0
17 0.00 0
17
thanhloc2021
Nguyễn Thị Hợp
0.00 0