Nếu bạn thấy công thức toán hiển thị không đúng, hãy nhấn Ctrl + F5 để tải lại trang.

Trường THCS Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc


Rank Username Personal Info Points ▾ Problems count
1
7.64 32
2 1344
Nguyễn Mạnh Tuấn
4.62 33
3
2.32 10
4
1.77 13
5
1.49 17
6
0.87 8
7
0.78 9
8
green
0.60 7
9
0.14 2
10
0.08 1
11
Chifuyu
0.08 1
12
0.00 0
12
0.00 0
12
0.00 0
12
0.00 0
12
dkm
0.00 0
12
Phạm Hoàng
0.00 0
12
Mạnh Lê Mạnh
0.00 0
12
Trần Hải Nguyên
0.00 0
12
Bùi hoàng đăng
0.00 0
12
0.00 0