Nếu bạn thấy công thức toán hiển thị không đúng, hãy nhấn Ctrl + F5 để tải lại trang.

Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng


Rank Username Personal Info Points ▾ Problems count
1 1846
Tân Nguyên
76.16 425
2 1503
62.85 227
3
58.21 83
4
Bùi Xuân Tùng
27.12 87
5
26.84 63
6 1416
Nguyễn Quốc Đạt
12.52 49
7
9.01 11
8
4.62 27
9
Lautox
4.29 7
10
1.07 3
11
Nguyễn Trần Thành Minh
0.94 1
12
peter
0.56 2