Nếu bạn thấy công thức toán hiển thị không đúng, hãy nhấn Ctrl + F5 để tải lại trang.

Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 3.6% 7
usaco18dg_dining USACO 2018 - Dec - Gold - Fine Dining USACO 1.00 85.7% 6
usaco19dg_pump USACO 2019 - Dec - Gold - Milk Pumping USACO 0.50 70.0% 12
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 67.8% 101
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 34.0% 112
centre28 CENTRE OI Style 0.17 27.4% 171
gondor GONDOR ICPC Style 0.34 62.5% 37
hiway Hai đường đi ICPC Style 0.21 24.1% 27
kandp Mã và tốt OI Style 0.95 23.2% 10
lqdhaunt Nghĩa địa ICPC Style 0.79 9.7% 5
mclean Cleaning Robot ICPC Style 0.29 17.2% 24
mele2 ELEVATOR II ICPC Style 0.45 30.2% 32
mele3 MELE3 ICPC Style 0.44 50.0% 14
netaccel VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính VNOI Marathon 0.26 51.0% 89
nk05dsrt Sa mạc ICPC Style 0.33 33.3% 24
pbcpoint Nối điểm OI Style 0.58 50.7% 28
poslozi POSLOZI ICPC Style 1.48 33.3% 1
pwrfail Mất điện OI Style 0.19 27.4% 80
qbbuild Xây dựng đường ICPC Style 0.23 34.4% 84
qbschool Đến trường ICPC Style 0.11 28.8% 317
qbtrans Vận chuyển hàng ICPC Style 0.37 21.3% 17
qtmove Trò chơi xếp hình OI Style 1.70 18.2% 1
qvescape Help Conan 9 ! OI Style 1.25 36.8% 4
revamp Revamping Trails OI Style 0.25 52.0% 48
roads Roads ICPC Style 0.17 26.9% 112
stravel Chuyến đi an toàn OI Style 1.27 9.1% 6
trafficn Traffic Network ICPC Style 0.20 21.7% 87
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 63.8% 87
v8sort Sắp xếp OI Style 0.28 44.8% 33
vcrisis Thảm kịch ở nông trang OI Style 0.99 75.0% 3
coci2021_r4_patkice2 COCI 2020/2021 - Contest 4 - Patkice II COCI 1.70 50.0% 11