Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
bedao_g10_perfect Bedao Grand Contest 10 - PERFECT Bedao Contest 0.55 38.7% 420
fcb048_istri Beginner Free Contest 48 - ISTRI Free Contest 0.20 35.2% 420
c11str2 Tiền tố và hậu tố OI Style 0.23 37.6% 419
mdolls Nested Dolls ICPC 0.23 30.4% 419
fct038_square Free Contest Testing Round 38 - SQUARE Free Contest 0.70 56.4% 419
fct011_hop Free Contest Testing Round 11 - HOP Free Contest 0.19 62.7% 418
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 9.6% 418
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 27.6% 414
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.4% 414
fcb022_inv2x Beginner Free Contest 22 - INV2X Free Contest 0.10 81.3% 414
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 29.0% 411
fc059_dice Free Contest 59 - DICE Free Contest 0.50 56.7% 408
mprime Số nguyên tố ghép OI Style 0.10 41.6% 407
fct027_rbpoint2 Free Contest Testing Round 27 - RBPOINT2 Free Contest 0.70 35.8% 407
bedao_m08_boilegg Bedao Mini Contest 08 - BOILEGG Bedao Contest 0.15 29.9% 406
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 45.6% 405
dhexp Biểu thức OI Style 0.29 37.6% 405
fcb037_teamseas Beginner Free Contest 37 - TEAMSEAS Free Contest 0.20 28.2% 405
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.17 57.4% 404
bedao_r18_b Bedao Regular Contest 18 - Hai dãy con Bedao Contest 0.15 24.6% 404
fc102_prime Free Contest 102 - PRIME Free Contest 0.50 30.7% 403
fc142_zoning Free Contest 142 - ZONING Free Contest 0.70 30.5% 403
th_thpt_22_c HSG THPT Thanh Hóa 2022 - Mật Mã HSG Tỉnh/Thành phố 0.15 26.1% 403
fct037_gmt Free Contest Testing Round 37 - GMT Free Contest 0.70 33.5% 402
fcb050_camping Beginner Free Contest 50 - CAMPING Free Contest 0.20 31.3% 402
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 41.0% 400
bedao_m06_pyramid Bedao Mini Contest 06 - PYRAMID Bedao Contest 0.14 22.1% 399
atcoder_dp_y Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 Atcoder 1.45 37.4% 399
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 22.7% 398
secondthread_tree_circumference Circumference of a Tree Educational 0.30 47.3% 397
vnoicup23_r2_c Innovative Sorting VNOI Cup 0.40 19.5% 397
errichto_matexp_stringmood Matrix Exponentiation - String Mood Educational 0.50 65.8% 396
olp_kc21_distance Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khoảng cách Olympic Sinh Viên 0.20 16.0% 396
kquery2 K-query II ICPC 1.01 18.1% 393
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 42.9% 393
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 65.7% 393
fcb049_h9dnbd Beginner Free Contest 49 - H9DNBD Free Contest 0.20 36.9% 393
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 30.7% 392
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 52.6% 391
errichto_matexp_cntpath Matrix Exponentiation - Count path Educational 0.40 59.1% 391
bedao_r02_sister Bedao Regular Contest 02 - SISTER Bedao Contest 0.20 37.2% 390
v11water Nước đọng OI Style 0.13 44.9% 389
fcb017_kstrpow Beginner Free Contest 17 - KSTRPOW Free Contest 0.10 56.3% 388
fcb016_str Beginner Free Contest 16 - STR Free Contest 0.10 63.0% 387
sqrt_a Point Update Range Query Educational 0.10 36.6% 387
coci1920_r4_nivelle COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle COCI 1.50 46.2% 386
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.6% 386
fc138_bee Free Contest 138 - BEE Free Contest 0.70 54.3% 386
bedao_m13_exam Bedao Mini Contest 13 - EXAM Bedao Contest 0.10 14.5% 384
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 36.5% 382