Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 35.8% 14
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 1.7% 2
qbflower Tặng hoa ICPC 1.40 11.8% 8
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 100.0% 8
vmcut2 VM 15 Bài 15 - Cắt cây VNOI Marathon 1.40 37.1% 44
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 54.5% 16
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 31.8% 4
fc_ioipc2021_roadserv Free Contest IOI Practice Contest 2021 - ROADSERV Free Contest 1.40 13.9% 1
fc062_connect Free Contest 62 - CONNECT Free Contest 1.40 33.3% 2
fc076_grcolor Free Contest 76 - GRCOLOR Free Contest 1.40 55.2% 115
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 12.2% 57
coci1920_r4_holding COCI 2019/2020 - Contest 4 - Holding COCI 1.40 32.7% 78
coci1920_r3_drvca COCI 2019/2020 - Contest 3 - Drvca COCI 1.40 19.5% 39
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1.40 20.7% 6
coci1920_r6_trener COCI 2019/2020 - Contest 6 - Trener COCI 1.40 21.3% 44
coci2021_r4_hop COCI 2020/2021 - Contest 4 - Hop COCI 1.40 28.3% 12
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1.40 20.8% 29
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1.40 17.6% 57
coci1617_r7_paralelogrami COCI 2016/2017 - Contest 7 - Paralelogrami COCI 1.40 23.1% 9
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1.40 32.1% 6
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1.40 20.0% 2
icpc21_mt_a ICPC 2021 miền Trung - Bài A: DUT Cloud System ICPC 1.40 47.3% 31
icpc21_national_h ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài H: Hallway Tiling ICPC 1.40 35.0% 29
icpc21_national_j ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài J: Jewel Box ICPC 1.40 39.9% 72
icpc21_national_c ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài C: Congruent Triangles ICPC 1.40 17.8% 42
ioi22_day1_fish IOI 2022 - Ngày 1 - Bài 1 - Catfish Farm International Olympiad in Informatics 1.40 8.0% 11
ioi22_day2_circuit IOI 2022 - Ngày 2 - Bài 1 - Digital Circuit International Olympiad in Informatics 1.40 22.6% 3
icpc22_mn_f ICPC 2022 miền Nam - F: Expected Tokens ICPC 1.40 55.3% 19
icpc22_national_e ICPC 2022 vòng Quốc gia - E: Estate Construction ICPC 1.40 11.8% 15
binpack Binpacking OI Style 1.38 11.7% 152
graycode Gray Code OI Style 1.38 14.3% 1
mtele Tele Broadcast ICPC 1.38 100.0% 3
nknl2 Chuỗi hạt (Hard version) ICPC 1.38 33.3% 2
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 12.7% 8
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 37.9% 10
salesman Salesman OI Style 1.38 40.0% 4
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 22.2% 2
fc075_stone Free Contest 75 - STONE Free Contest 1.38 30.6% 26
fc090_politics Free Contest 90 - POLITICS Free Contest 1.38 10.5% 1
fc093_jam Free Contest 93 - JAM Free Contest 1.38 11.1% 1
fc111_calplus Free Contest 111 - CALPLUS Free Contest 1.37 19.2% 43
ap Art Plagiarism ICPC 1.36 6.3% 2
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 25.6% 249
coinset Set of coin ICPC 1.36 42.9% 3
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 24.5% 50
diffstr Substrings OI Style 1.36 17.6% 3
gwcoins Trò chơi với những đồng xu ICPC 1.36 33.3% 2
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5