Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
treek Tree counting ICPC 1.51 22.9% 17
trezor Trezor ICPC 1.29 50.0% 3
tri_ TRI ICPC 1.54 57.1% 8
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 7.0% 7
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 10.5% 2
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 66.7% 17
tworeg Hai phép gán ICPC 1.14 40.0% 6
twoside Bộ bài hai mặt ICPC 1.33 20.0% 4
upit Sequence queries OI Style 1.80 36.4% 26
v11str Tìm xâu OI Style 1.03 20.1% 103
v8mayors Thị trưởng OI Style 1.04 33.3% 4
vm10hntw VM 10 Bài 06 - Xây tháp Hà Nội VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 50.0% 2
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 53.8% 21
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 6.3% 2
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 14.9% 5
vmbw VM 13 Bài 22 - Dãy đèn năm xưa VNOI Marathon 1.18 46.0% 25
vmcircle VM 15 Bài 13 - Vòng tròn VNOI Marathon 1.19 50.0% 1
vmcode VM 13 Bài 20 - Bảo mật ngân hàng VNOI Marathon 1.23 12.3% 15
vmcoffee VM 14 Bài 06 - Tom and Jerry VNOI Marathon 1.11 38.9% 40
vmcoins VM 13 Bài 16 - Trò chơi với những đồng xu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 25.0% 1
vmcross VM 14 Bài 20 - Crossword VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcut2 VM 15 Bài 15 - Cắt cây VNOI Marathon 1.40 39.0% 60
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 12.5% 1
vmdom2 VM 13 Bài 17 - Bé và Domino VNOI Marathon 1.36 20.7% 2
vmdomino VM 11 Bài 10 - Kỷ lục đổ DOMINO VNOI Marathon 1.31 35.7% 9
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 66.7% 2
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 6.6% 5
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 12.7% 11
vmflow VM 13 Bài 09 - Nối điểm VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmgame VM 12 Bài 23 - Trò chơi với bảng số VNOI Marathon 1.57 0.0% 0
vmgcdsum VM 14 Bài 02 - Tổng ước chung lớn nhất 2 VNOI Marathon 1.18 41.7% 5
vmgroup VM 12 Bài 22 - Chia nhóm VNOI Marathon 1.16 66.7% 2
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmhcn VM 14 Bài 04 - Đếm hình chữ nhật VNOI Marathon 1.23 6.5% 2
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 100.0% 1
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 12.7% 5
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 54.2% 8
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 50.0% 3
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 11.1% 2
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 4.7% 8
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 66.7% 2
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 16.3% 16
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 5
vmpizza VM 15 Bài 04 - Pizza VNOI Marathon 1.04 27.0% 69
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 100.0% 4