Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 9.3% 25
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.5% 5
fc_ioipc2022_traffic Free Contest IOI Practice Contest 2022 - TRAFFIC Free Contest 1.50 31.6% 6
c11bc3 Color Ball OI Style 1.48 53.4% 25
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 12.0% 5
landk Mua đất OI Style 1.48 11.1% 5
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC 1.48 7.4% 2
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 4.0% 1
rivers IOI05 Rivers OI Style 1.48 33.3% 6
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 18.2% 2
fc039_xor Free Contest 39 - XOR Free Contest 1.47 11.1% 1
fc128_signals Free Contest 128 - SIGNALS Free Contest 1.47 22.7% 14
fc004_format1 Free Contest 4 - FORMAT1 Free Contest 1.46 0.0% 0
fc089_maze Free Contest 89 - MAZE Free Contest 1.46 21.4% 7
fc100_stdecomp Free Contest 100 - STDECOMP Free Contest 1.46 0.0% 0
fc125_daohang Free Contest 125 - DAOHANG Free Contest 1.46 43.7% 23
c11test Kiểm tra năng lực OI Style 1.45 28.6% 2
cdmusic Help Conan 5 ! OI Style 1.45 40.0% 6
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 18.2% 8
fire Phòng cháy ICPC 1.45 50.0% 2
hspc14e Siêu mũ ICPC 1.45 20.0% 2
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 56.8% 128
mconstr Search of Concatenated Strings ICPC 1.45 0.0% 0
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 68.0% 5
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 16.9% 18
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 0.0% 0
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 100.0% 1
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 13.7% 9
fc126_candy Free Contest 126 - CANDY Free Contest 1.45 56.4% 20
fc070_countab Free Contest 70 - COUNTAB Free Contest 1.45 55.6% 5
fct003_route Free Contest Testing Round 3 - ROUTE Free Contest 1.45 9.5% 3
fc088_present Free Contest 88 - PRESENT Free Contest 1.45 0.0% 0
fc090_politics Free Contest 90 - POLITICS Free Contest 1.45 6.4% 1
coci1920_r2_checker COCI 2019/2020 - Contest 2 - Checker COCI 1.45 30.6% 11
atcoder_dp_y Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 Atcoder 1.45 42.8% 134
atcoder_dp_z Atcoder Educational DP Contest Z - Frog 3 Atcoder 1.45 39.6% 127
fc100_ninjaset Free Contest 100 - NINJASET Free Contest 1.44 52.7% 21
fc124_numtree Free Contest 124 - NUMTREE Free Contest 1.44 14.0% 6
fc125_racingboy Free Contest 125 - RACINGBOY Free Contest 1.44 27.3% 9
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 41.7% 5
duaxe Đua xe ICPC 1.43 0.0% 0
gs Going to school ICPC 1.43 37.0% 12
jewelnb Jewelry OI Style 1.43 43.2% 33
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 80.0% 3
mtreecol Color a tree ICPC 1.43 22.2% 4
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 71.4% 5
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 50.0% 1