Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 26.7% 32
vo19tigersugar VO 19 Bài 1 - Sữa tươi trân châu đường hổ VNOI Online 0.50 29.6% 50
vo19danang VO 19 Bài 2 - Chuyến đi Đà Nẵng VNOI Online 1.00 19.8% 72
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 17.8% 10
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 41.3% 40
vo19singer VO 19 Bài 5 - Ca sỹ Lệ Quyên VNOI Online 1.00 12.3% 22
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 10.0% 1
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 20.0% 54
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 16.4% 11
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 27.3% 5
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 7.6% 10
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 16.3% 5
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 23.0% 76
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 22.0% 33
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 20.0% 12
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 34.2% 91
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 20.2% 62
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 26.7% 31
qbsegpar VOI 05 Bài 1 - Phân đoạn HSG Quốc gia 0.94 16.5% 134
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 2.5% 1
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 19.5% 132
steel VOI 05 Bài 4 - Khuôn thép HSG Quốc gia 0.73 27.0% 15
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.3% 715
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 39.4% 378
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 15.2% 57
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 31.1% 243
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.2% 391
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 37.5% 370
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.4% 372
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 15.4% 96
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 25.6% 180
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.3% 1428
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 33.9% 441
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.0% 42
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 50.1% 671
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 17.0% 128
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 28.8% 19
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 38.4% 729
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.1% 283
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 29.8% 22
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.7% 1225
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 43.8% 292
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 25.4% 71
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 44.2% 734
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 46.1% 258
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 44.1% 344
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 55.7% 237
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.2% 68