Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 30.6% 569
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 65.5% 16
salesman Salesman OI Style 1.38 23.9% 9
sboost Need For Speed OI Style 0.23 46.2% 18
scchem Strongly Connected Chemicals OI Style 1.54 50.0% 4
scollect Trò chơi nhặt quà ICPC 0.51 18.3% 51
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 6.1% 15
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 23.0% 25
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 56.0% 95
sdrive Lái xe OI Style 0.58 66.7% 1
search Dãy số OI Style 0.21 37.9% 146
search1 Other search problem OI Style 0.44 59.2% 26
sec Tin mật OI Style 0.33 46.3% 455
secondthread_tree_circumference Circumference of a Tree Educational 0.30 47.1% 387
secondthread_tree_diameter Dynamic Diameter Educational 0.50 38.0% 218
secondthread_tree_flow Cycle Free Flow Educational 0.50 47.5% 134
secondthread_tree_lorax The Lorax Educational 0.70 59.2% 104
secondthread_tree_richtree Filthy Rich Trees Educational 0.70 34.5% 94
secondthread_tree_sloth Sloth Naptime Educational 0.50 32.0% 227
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 16.6% 1087
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 6.1% 3
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 45.8% 2418
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 47.6% 2408
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Educational 0.50 23.1% 639
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 34.5% 1928
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 17.5% 1075
segtree_itmix Educational Segment Tree Contest - ITMIX Educational 0.50 15.7% 345
segtree_itstr Educational Segment Tree Contest - ITSTR Educational 0.50 19.2% 157
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Educational 1.60 19.8% 67
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Educational 1.50 17.2% 8
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 7.8% 17
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 27.6% 414
setnja Setnja ICPC 0.41 24.7% 56
sflowerf Hội hoa xuân ICPC 1.23 7.7% 1
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 39.3% 492
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 29.6% 146
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 80.0% 8
shuttle Chuyến xe du lịch hội chợ OI Style 1.11 38.6% 19
skfib Dãy số dài nhất ICPC 0.91 17.8% 108
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 40.7% 46
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 32.0% 22
slikar Slikar ICPC 0.58 37.5% 10
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 15.6% 42
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 26.7% 8
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 2
snad Số lượng số ICPC 0.95 32.0% 151
snseq Dãy số ICPC 0.35 55.9% 15
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 18.2% 2
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 26.0% 501
spaceset Space settlement ICPC 0.74 10.5% 4