Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
tcdfz Chữ số tận cùng khác 0 ICPC 0.19 35.0% 132
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 100.0% 1
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 33.3% 2
tconcert Buổi hòa nhạc OI Style 1.11 11.5% 7
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 0.0% 0
teleport Dịch chuyển tức thời ICPC 0.62 14.3% 1
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 24.2% 198
tgpascal TGPASCAL ICPC 1.14 53.7% 46
thasc Vòng tròn nhị phân OI Style 0.40 13.5% 5
thbac Bacteria OI Style 1.90 18.1% 28
thbrack Dãy ngoặc OI Style 0.60 26.1% 16
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 26.5% 243
thmst Đồ thị nhỏ nhất của cây khung OI Style 0.60 33.3% 62
three Mạng 3 đỉnh OI Style 1.00 25.0% 12
thseq Dãy số OI Style 0.10 10.2% 116
thsl Slitherlink OI Style 1.95 18.2% 9
thstone Chuyển đá OI Style 0.40 85.7% 6
thswaps Đếm nghịch thế OI Style 1.00 19.2% 121
tht21_ckb_clone Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B - Thử nghiệm robot Tin học trẻ 0.50 32.4% 40
tht21_ckb_dtask Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài khó Tin học trẻ 0.50 5.1% 13
tht21_ckb_sort Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B - Sắp xếp Tin học trẻ 0.50 23.0% 90
tht21_ckb_task Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài tập Tin học trẻ 0.50 12.0% 74
tht21_ckc_cutcake Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Cắt bánh Tin học trẻ 0.50 2.6% 1
tht21_ckc_subseq Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Xâu con Tin học trẻ 0.50 27.5% 11
tht21_kvb_fset Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số Tin học trẻ 0.50 28.0% 269
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 17.8% 539
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.2% 73
tht21_kvc_badmi Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Thi đấu cầu lông Tin học trẻ 0.80 26.6% 180
tht21_kvc_permu Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Hoán vị không bất động Tin học trẻ 1.50 27.4% 154
tht21_kvc_pnum Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Số hoàn hảo Tin học trẻ 0.50 33.5% 101
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 27.7% 426
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0.50 15.8% 24
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 13.6% 66
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 16.5% 61
tht21_tphcm_ckc_paths Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Paths Tin học trẻ 0.70 36.9% 120
tht21_tphcm_ckc_restore Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Restore Tin học trẻ 0.70 45.9% 25
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 5.9% 1
tht21_tphcm_ckc_triangles Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Triangles Tin học trẻ 0.70 32.9% 59
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.9% 20
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 14.3% 7
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 26.2% 37
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 10.0% 349
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 30.4% 15
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 34.8% 56
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.1% 1496
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 0.0% 0
tnhtest Kiểm tra siêu máy tính ICPC 0.84 25.9% 31
tnhwifi Cafe WIFI ICPC 0.82 42.9% 15
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 47.6% 5
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.7% 41