Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
bedao_oi4_e Bedao OI Contest 4 - Xây dựng dãy số Bedao Contest 1.00 10.7% 10
dovui_2024_b Thách Thức Lập Trình Xuân Giáp Thìn - Lật sỏi Chưa phân loại 0.01 1.4% 10
bedao_g15_f Bedao Grand Contest 15 - Fun Puzzle Bedao Contest 0.01 10.4% 10
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 18.5% 9
bird Bird or not bird ICPC 0.90 25.0% 9
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 14.5% 9
fence Hàng rào lớn nhất OI Style 1.67 35.4% 9
finfrac Finding Fractions ICPC 0.90 30.0% 9
hspc14e Siêu mũ ICPC 1.45 9.0% 9
kl11b Arnook Defensive Line ICPC 1.78 21.5% 9
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 14.0% 9
krus Kruska ICPC 1.00 75.0% 9
lqdqper Truy vấn hoán vị ICPC 1.07 23.1% 9
mjourney Journey with Pigs ICPC 0.28 72.2% 9
mse08g Another Lucky Numbers ICPC 0.86 47.6% 9
mtreecol Color a tree ICPC 1.43 24.3% 9
newj Số học 2 ICPC 1.03 17.0% 9
nkgshow Thử tài trí nhớ OI Style 0.98 69.2% 9
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 13.8% 9
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 13.6% 9
qbflower Tặng hoa ICPC 1.40 11.5% 9
qtancol Bậc thầy pha chế rượu ICPC 0.94 42.9% 9
rect1 Các hình chữ nhật ICPC 0.65 43.2% 9
salesman Salesman OI Style 1.38 23.9% 9
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 11.1% 9
spqueue Queue ICPC 0.94 30.0% 9
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 14.3% 9
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 10.3% 9
vn_zr_ii Số không (II) ICPC 1.11 29.4% 9
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 1.0% 9
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 16.7% 9
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 34.6% 9
fc024_wordpow Free Contest 24 - WORDPOW Free Contest 0.50 45.7% 9
fc027_hacker Free Contest 27 - HACKER Free Contest 0.50 25.3% 9
fc028_magical3 Free Contest 28 - MAGICAL3 Free Contest 0.50 20.0% 9
fc037_oantuti Free Contest 37 - OANTUTI Free Contest 0.92 39.4% 9
fc054_eightcircles Free Contest 54 - EIGHTCIRCLES Free Contest 0.71 51.9% 9
fc084_math Free Contest 84 - MATH Free Contest 0.50 70.6% 9
fc100_gridcolor Free Contest 100 - GRIDCOLOR Free Contest 1.24 25.0% 9
fcb018_fillblank Beginner Free Contest 18 - FILLBLANK Free Contest 0.10 22.0% 9
fcb021_coupon Beginner Free Contest 21 - COUPON Free Contest 0.10 57.9% 9
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 76.9% 9
bedao_m03_covigame Bedao Mini Contest 03 - COVIGAME Bedao Contest 0.15 16.9% 9
fct020_ktour Free Contest Testing Round 20 - KTOUR Free Contest 0.50 36.0% 9
fc082_fractal Free Contest 82 - FRACTAL Free Contest 0.80 52.6% 9
fc103_diffstr Free Contest 103 - DIFFSTR Free Contest 0.80 5.2% 9
fcb027_dgame Beginner Free Contest 27 - DGAME Free Contest 0.66 18.6% 9
icpc21_mn_g ICPC 2021 miền Nam - G: Parking ICPC 1.50 9.5% 9
trie_torture TRIETORTURE Educational 0.01 7.6% 9
icpc20_national_l ICPC 2020 vòng Quốc gia - L: Looping Around ICPC 1.30 17.5% 9