Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fc020_period Free Contest 20 - PERIOD Free Contest 0.50 16.7% 3
fc024_perimeter Free Contest 24 - PERIMETER Free Contest 0.50 9.1% 3
fc025_brocard Free Contest 25 - BROCARD Free Contest 0.50 75.0% 3
fc027_bigsq Free Contest 27 - BIGSQ Free Contest 0.50 15.2% 3
fc046_cutcakee Free Contest 46 - CUTCAKEE Free Contest 0.70 100.0% 3
fc053_fj Free Contest 53 - FJ Free Contest 0.99 20.0% 3
fc056_matrix Free Contest 56 - MATRIX Free Contest 0.50 75.0% 3
fc057_thupham Free Contest 57 - THUPHAM Free Contest 1.29 44.4% 3
fc071_realbst Free Contest 71 - REALBST Free Contest 0.50 30.0% 3
fc_pretst2018_2_muldigits Free Contest PreTST 2018 #2 - MULDIGITS Free Contest 1.11 11.1% 3
fc086_rrace Free Contest 86 - RRACE Free Contest 1.00 33.3% 3
fc097_javahash Free Contest 97 - JAVAHASH Free Contest 0.50 25.0% 3
fc115_landmark Free Contest 115 - LANDMARK Free Contest 0.50 75.0% 3
fc121_restoring Free Contest 121 - RESTORING Free Contest 0.50 15.0% 3
fct007_rbpoints Free Contest Testing Round 7 - RBPOINTS Free Contest 0.50 23.1% 3
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 8.1% 3
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.40 1.2% 3
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1.20 42.9% 3
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 10.7% 3
fc067_sixstr Free Contest 67 - SIXSTR Free Contest 0.33 13.3% 3
fc069_trafficjam Free Contest 69 - TRAFFICJAM Free Contest 1.35 10.5% 3
fcb013_xorsum Beginner Free Contest 13 - XORSUM Free Contest 0.11 36.4% 3
fc122_scount Free Contest 122 - SCOUNT Free Contest 0.88 100.0% 3
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Dytechlab 1.80 12.4% 3
olp304_16_aprobot Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 1 - ROBOT TÁO Olympic 30/4 0.50 0.8% 3
vnoicup22_final_e Advanced nickname suggestion system VNOI Cup 1.20 16.0% 3
bedao_g11_hiddenper Bedao Grand Contest 11 - HIDDENPER Bedao Contest 0.80 3.4% 3
trie_torture TRIETORTURE Educational 0.01 2.9% 3
icpc20_regional_i ICPC 2020 vòng Regional: Bài I ICPC 1.20 37.5% 3
mofkcup_r2_f Mofk Cup Round 2 - COWORKING Bedao Contest 1.20 4.6% 3
kmp_cpic Dư ảnh thời gian Educational 0.01 4.1% 3
ae5a1 Circular game ICPC 1.95 10.5% 2
ap Art Plagiarism ICPC 1.36 6.3% 2
assign4 Lại một bài phân việc ICPC 1.14 1.9% 2
bgame Game on board ICPC 1.86 20.0% 2
bird Bird or not bird ICPC 0.90 10.3% 2
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 20.0% 2
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 50.0% 2
carpet Trải thảm đỏ ICPC 1.29 17.9% 2
colorook Những quân xe đủ màu ICPC 1.74 40.0% 2
copydna Copying DNA ICPC 1.70 28.6% 2
cstars Đếm sao OI Style 1.01 66.7% 2
digits88 DIGITS OI Style 0.84 2.0% 2
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 10.0% 2
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC 1.29 20.0% 2
dugovi Borrowing money OI Style 0.78 28.6% 2
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 10.0% 2
finfrac Finding Fractions ICPC 0.90 10.5% 2
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 100.0% 2
glove Choosing Gloves ICPC 1.29 40.0% 2