Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 53.1% 332
maxnum MAXNUM ICPC 0.18 32.4% 115
mblast BLAST ICPC 0.18 63.6% 198
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 48.9% 655
nkbus Bus OI Style 0.18 49.0% 170
nkh Tách Từ OI Style 0.18 62.9% 202
nktrio Bộ ba cao thủ ICPC 0.18 30.7% 177
qbpal Đếm chuỗi đối xứng ICPC 0.18 25.2% 220
spseq Sequences ICPC 0.18 34.4% 674
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 30.4% 15
fc051_house Free Contest 51 - HOUSE Free Contest 0.18 41.8% 191
fc070_function Free Contest 70 - FUNCTION Free Contest 0.18 64.6% 287
fcb001_ksum Beginner Free Contest 1 - KSUM Free Contest 0.18 40.8% 565
fc100_beautarr Free Contest 100 - BEAUTARR Free Contest 0.18 41.2% 215
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 29.4% 384
centre28 CENTRE OI Style 0.17 12.6% 421
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0.17 41.8% 93
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 53.6% 48
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 36.6% 86
m00pair 0 0 Pairs ICPC 0.17 41.9% 82
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.7% 613
roads Roads ICPC 0.17 25.0% 433
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 68.8% 359
fcb032_fnhouses Beginner Free Contest 32 - FNHOUSES Free Contest 0.17 39.2% 178
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.17 56.9% 366
cond Quan hệ ICPC 0.16 48.4% 185
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 22.3% 642
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 32.7% 351
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 57.8% 327
mmass Mass of Molecule ICPC 0.16 62.0% 468
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.4% 549
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 66.7% 124
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 52.8% 346
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.2% 437
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 53.5% 670
nkstep Chuyển OI Style 0.16 35.8% 34
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 26.5% 243
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 49.7% 173
fc041_medicine Free Contest 41 - MEDICINE Free Contest 0.16 77.0% 133
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.16 76.3% 533
amsseq Dãy số OI Style 0.15 42.0% 862
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 61.9% 188
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 53.4% 259
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 24.4% 775
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 42.3% 355
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 41.3% 811
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 55.9% 666
pyramid2 Duyệt binh ICPC 0.15 23.6% 53
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.3% 327
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.5% 492