Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fc069_trafficjam Free Contest 69 - TRAFFICJAM Free Contest 1.35 10.5% 3
icpc19_national_a ICPC 2019 vòng Quốc gia: Bài A ICPC 1.00 10.5% 7
fc092_vanchuyen Free Contest 92 - VANCHUYEN Free Contest 0.65 10.5% 14
fcb039_build Beginner Free Contest 39 - BUILD Free Contest 0.20 10.4% 22
bird Bird or not bird ICPC 0.90 10.3% 2
fc101_fcgift Free Contest 101 - FCGIFT Free Contest 1.50 10.3% 15
kmp_friendly kmpfriendly Educational 0.01 10.3% 12
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 10.3% 61
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 10.3% 3
vpc23_j Robot thông minh Viettel Programming Challenge 0.50 10.3% 2
bedao_m19_nprime Bedao Mini Contest 19 - NPRIME Bedao Contest 0.20 10.2% 273
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.2% 22
fcb041_base Beginner Free Contest 41 - BASE Free Contest 0.20 10.2% 30
mofkcup_r2_b Mofk Cup Round 2 - ROCK-PAPER-SCISSOR Bedao Contest 0.40 10.2% 40
bedao_r13_gcd Bedao Regular Contest 13 - GCD Bedao Contest 0.30 10.2% 223
thseq Dãy số OI Style 0.10 10.2% 116
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 10.2% 74
bedao_g12_median Bedao Grand Contest 12 - MEDIAN Bedao Contest 0.70 10.1% 11
bedao_m13_apple Bedao Mini Contest 13 - APPLE Bedao Contest 0.35 10.1% 78
bedao_r10_dogs Bedao Regular Contest 10 - DOGS Bedao Contest 0.60 10.0% 38
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 10.0% 2
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 10.0% 2
mvector Sum of Vectors ICPC 0.90 10.0% 3
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 10.0% 2
qbwire Chip & Dale ICPC 0.89 10.0% 4
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 10.0% 1
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 10.0% 1
fc119_swap Free Contest 119 - SWAP Free Contest 0.50 10.0% 5
bedao_oi1_a Bedao OI Contest 1 - Đếm cầu Bedao Contest 0.50 10.0% 79
vnoicup23_r2_e Bishop VNOI Cup 1.00 10.0% 44
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 10.0% 349
c11star Counting Star OI Style 1.40 9.9% 38
icpc22_mn_c ICPC 2022 miền Nam - C: Migration ICPC 1.30 9.8% 31
fc046_ksmallestsums Free Contest 46 - KSMALLESTSUMS Free Contest 0.75 9.8% 4
coci1920_r5_matching COCI 2019/2020 - Contest 5 - Matching COCI 1.00 9.7% 10
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 9.7% 16
bedao_m17_divisors Bedao Mini Contest 17 - DIVISORS Bedao Contest 0.50 9.7% 66
pk11e Queen Game ICPC 1.67 9.7% 3
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 9.7% 3
vningame Trò chơi OI Style 1.18 9.7% 3
mofkcup_r1_f Mofk Cup Round 1 - TREASURE Bedao Contest 1.20 9.6% 17
fc138_fraction Free Contest 138 - FRACTION Free Contest 0.70 9.6% 24
bedao_m06_internet Bedao Mini Contest 06 - INTERNET Bedao Contest 0.30 9.5% 146
olp304_16_chutieu Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 3 - CHÚ TIỂU CHÙA HƯƠNG Olympic 30/4 0.70 9.5% 49
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 9.5% 26
olp_ct21_accum Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - SẠC ẮC QUY Olympic Sinh Viên 1.00 9.5% 31
vnoicup22_r3_c Apple harvesting VNOI Cup 0.60 9.4% 91
vnoicup22_r1_e Dumbbell VNOI Cup 1.20 9.4% 35
icpc21_beta_b ICPC Practice Contest 2021 - Best Substring ICPC 1.00 9.4% 34
mofkcup_r1_e Mofk Cup Round 1 - XORSHIFT Bedao Contest 1.00 9.4% 18