Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.5% 39
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 1.5% 13
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 43.5% 10
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.0% 17
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 6.9% 52
toy Đồ chơi OI Style 1.51 36.8% 7
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 26.7% 28
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 18.3% 32
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 28.7% 23
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 12.0% 6
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 22.2% 12
tpcpplar Popular ICPC 1.33 28.6% 13
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 21.6% 274
training IOI07 Training OI Style 1.80 56.0% 14
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.2% 68
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 33.3% 2
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 36.2% 154
treecst Tree Construction ICPC 1.25 28.7% 41
treek Tree counting ICPC 1.51 19.5% 13
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 25.4% 71
treenum Tree Num ICPC 0.33 60.0% 9
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 54.4% 25
tres Tresnja ICPC 0.75 33.3% 10
trezor Trezor ICPC 1.29 40.0% 2
triangle Diện tích các tam giác vuông cân ICPC 0.74 18.3% 18
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 23.3% 17
tricir Tam giác vuông trên vòng tròn ICPC 0.62 35.2% 16
trie_cleanup Dọn dẹp máy tính Educational 0.00 23.9% 10
trie_ddsearch Tìm kiếm động cơ Educational 0.00 8.1% 9
trie_kxor KXOR Educational 0.00 22.1% 19
trie_shortcode Lặp tên Educational 0.00 6.5% 12
trie_torture TRIETORTURE Educational 0.00 11.8% 4
trie_tprinter Type Printer Educational 0.00 14.8% 33
trie_tquery TQUERY Educational 0.00 23.0% 38
trie_xor_mst XOR MST Educational 0.00 19.4% 52
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 50.0% 11
triomino Triomino Game ICPC 1.00 27.3% 6
triphp Chuyến đi ngắn nhất OI Style 0.69 45.7% 36
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 6.2% 6
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 0.0% 0
tri_ TRI ICPC 1.54 40.0% 4
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 60.7% 306
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 67.7% 14
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 49.8% 163
twoblack Hai Ô Đen ICPC 0.61 37.1% 28
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 25.0% 184
tworeg Hai phép gán ICPC 1.14 50.0% 3
twosat Du lịch ICPC 0.66 36.9% 85
twoside Bộ bài hai mặt ICPC 1.33 18.8% 3