Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 43.1% 369
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 28.6% 4
password Password OI Style 0.95 31.6% 6
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 17.7% 117
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 29.0% 404
pbcgangs Các băng đảng ICPC 0.23 41.9% 243
pbcispis ISPIS ICPC 0.28 28.9% 18
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 33.3% 58
pbcpoint Nối điểm OI Style 0.58 43.8% 97
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 6.1% 11
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 41.2% 301
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 53.3% 6
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 9.5% 5
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 24.8% 305
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 28.4% 13
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 23.1% 128
per Hoán vị ICPC 0.66 23.8% 5
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 14.5% 8
periodnb PERIOD OI Style 0.50 37.3% 65
periodni Periodni ICPC 1.57 37.7% 15
permsort Hoán vị đẹp TST Training 1.00 54.2% 11
permut Hoán vị OI Style 1.51 19.4% 5
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 50.0% 5
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 84.6% 11
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 37.5% 34
phepnhan Phép nhân OI Style 1.18 37.3% 26
pizzaloc Pizza Location ICPC 0.33 40.3% 276
pk11e Queen Game ICPC 1.67 10.3% 4
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 25.0% 3
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 78.6% 9
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 12.5% 4
place PLACE OI Style 0.68 48.1% 10
plahte PLAHTE ICPC 1.60 15.6% 5
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 43.0% 3470
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 9.1% 4
point Khoảng cách mong manh ICPC 1.07 25.0% 2
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.9% 2
poly4 Sao đa giác ICPC 0.73 5.7% 2
pool Bi-a OI Style 1.95 60.0% 3
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 11.6% 4
post A cộng B ICPC 0.01 64.8% 6300
post2 A cộng B version 2 ICPC 1.33 31.3% 169
potato Ăn khoai ICPC 0.19 46.0% 131
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.8% 837
pravo Tam giác vuông ICPC 0.45 31.4% 109
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.5% 153
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 29.5% 213
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 12.1% 42
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 28.8% 94
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 33.9% 166