Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 52.9% 27
vn_zr_ii Số không (II) ICPC 1.11 30.8% 7
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 30.3% 40
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 22.3% 36
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 50.0% 48
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 64.0% 11
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 23.0% 31
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 22.6% 6
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 38.0% 17
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 12.9% 18
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 36.5% 13
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 34.9% 48
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 28.1% 26
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
vo19danang VO 19 Bài 2 - Chuyến đi Đà Nẵng VNOI Online 1.00 24.0% 26
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo19singer VO 19 Bài 5 - Ca sỹ Lệ Quyên VNOI Online 1.00 36.8% 7
vo19tigersugar VO 19 Bài 1 - Sữa tươi trân châu đường hổ VNOI Online 0.50 26.7% 8
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 53.8% 12
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 30.8% 3
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 25.0% 5
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 9.1% 4
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 8.6% 9
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 18.0% 34
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 26.1% 61
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 21.0% 39
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 32.2% 74
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 23.7% 26
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 25.7% 22
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 23.7% 7
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 12.9% 25
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 50.0% 4
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 63.6% 13
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 17.2% 13
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 22.2% 2
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 48.6% 14
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 8.6% 5
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 42.7% 104
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 28.2% 62
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 14.2% 11
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 28.0% 7
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 42.9% 21
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 33.8% 83
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 2.2% 3
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 20.3% 139
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 22.3% 228