Problem list

ID Problem Category Points ▴ % AC # AC
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 100.0% 4
ferries Đi phà OI Style 1.60 30.4% 12
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 18.2% 2
plahte PLAHTE ICPC 1.60 100.0% 1
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 75.0% 6
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 57.1% 4
voscomps Connected Components OI Style 1.60 21.9% 73
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 27.3% 3
coci2021_r2_svjetlo COCI 2020/2021 - Contest 2 - Svjetlo COCI 1.60 85.7% 6
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Chưa phân loại 1.60 22.3% 36
icpc21_mn_a ICPC 2021 miền Nam - Bài A: Cloud System ICPC 1.60 64.3% 15
icpc21_mn_n ICPC 2021 miền Nam - Bài N: From Mars to Saturn ICPC 1.60 66.7% 1
icpc21_regional_j Joining Strings ICPC 1.60 46.4% 12
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 34.4% 8
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
ioi22_day2_insects IOI 2022 - Ngày 2 - Bài 2 - Rarest Insects International Olympiad in Informatics 1.60 31.6% 11
icpc22_mb_f ICPC 2022 miền Bắc - F: GIFT ICPC 1.60 4.7% 9
icpc22_mb_i ICPC 2022 miền Bắc - I: LIS ICPC 1.60 33.3% 1
icpc22_mb_j ICPC 2022 miền Bắc - J: DOTS ICPC 1.60 40.0% 4
icpc22_mn_b ICPC 2022 miền Nam - B: Transportation System Renovation ICPC 1.60 25.6% 26
icpc22_mn_d ICPC 2022 miền Nam - D: Open Sesame! ICPC 1.60 24.3% 13
icpc22_mn_j ICPC 2022 miền Nam - J: Not a Classic String Problem ICPC 1.60 12.1% 22
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.7% 8
izbori IZBORI ICPC 1.63 50.0% 1
mpoleval Polynomial Evaluation - Angry Teacher ICPC 1.63 0.0% 0
norma Lại là dãy số OI Style 1.63 37.8% 53
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 10.8% 3
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 0.0% 0
regions REGIONS OI Style 1.63 26.7% 4
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 0.0% 0
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 17.2% 13
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 8.6% 5
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 12.7% 23
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 26.8% 4
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
cheap Heap Counting ICPC 1.67 50.0% 5
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 8.1% 2
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 10.0% 2
fence Hàng rào lớn nhất OI Style 1.67 52.0% 6
fflow Fast Maximum Flow ICPC 1.67 19.5% 79
kamion KAMION OI Style 1.67 33.3% 1
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 28.7% 11
pk11e Queen Game ICPC 1.67 4.3% 1
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 33.3% 2