Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
pyramid2 Duyệt binh ICPC 0.15 19.0% 36
pythaeq Phương trình Pythagore nghiệm nguyên ICPC 0.44 54.2% 13
qbagents Các đại lý ICPC 0.34 34.0% 106
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 39.3% 358
qbbuild Xây dựng đường ICPC 0.23 33.8% 287
qbcond Quan hệ có điều kiện OI Style 0.47 27.3% 26
qbdivseq Chia dãy ICPC 0.21 46.7% 335
qbgame Trò chơi trên ma trận OI Style 0.22 29.1% 424
qbheap Hàng đợi có độ ưu tiên ICPC 0.10 20.9% 462
qbhv Hoán vị chữ cái ICPC 0.09 47.9% 477
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 26.6% 1681
qbmseq VOI 07 Bài 1 - Dãy con không giảm dài nhất HSG Quốc gia 0.09 34.3% 357
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 51.0% 1307
qbpal Đếm chuỗi đối xứng ICPC 0.18 25.9% 182
qbpoint Bộ ba điểm thẳng hàng ICPC 0.29 31.5% 272
qbrect Hình chữ nhật 0 1 ICPC 0.12 40.2% 694
qbrobot VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa HSG Quốc gia 0.22 26.2% 174
qbschool Đến trường ICPC 0.11 27.4% 1069
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.5% 679
qbseq Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K ICPC 0.09 33.5% 687
qbsquare Hình vuông 0 1 ICPC 0.11 40.1% 836
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 50.9% 1222
qbticket Mua vé tàu hoả OI Style 0.14 35.4% 373
qbtrans Vận chuyển hàng ICPC 0.37 18.6% 47
qhroad Phá đường OI Style 0.32 47.2% 442
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 35.1% 918
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 34.0% 1034
qmax3vn Giá trị lớn nhất 3 ICPC 0.41 37.9% 24
qtseq Dãy số QT OI Style 0.45 17.3% 77
quad Xây hàng rào OI Style 0.23 49.1% 68
queennb Queens OI Style 0.57 72.6% 41
revamp Revamping Trails OI Style 0.25 40.9% 138
riddle Bí hiểm ICPC 0.32 38.7% 69
roads Roads ICPC 0.17 24.5% 293
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 22.7% 179
rocks Rocks Game OI Style 0.28 58.3% 6
roper Biến đổi hoán vị ICPC 0.54 52.3% 17
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 65.6% 254
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 31.8% 365
sboost Need For Speed OI Style 0.23 44.0% 16
scollect Trò chơi nhặt quà ICPC 0.51 21.0% 47
search Dãy số OI Style 0.21 42.3% 63
search1 Other search problem OI Style 0.44 66.7% 19
sec Tin mật OI Style 0.33 47.4% 336
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 30.0% 247
setnja Setnja ICPC 0.41 23.4% 40
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 41.1% 363
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 31.4% 95
snseq Dãy số ICPC 0.35 57.7% 11
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.5% 229