Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 12.3% 37
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.0% 86
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.7% 130
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.7% 277
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.8% 86
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.1% 49
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.6% 6
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 15.2% 60
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.0% 5
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.6% 2
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.3% 3
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.2% 69
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 21.2% 92
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 39.2% 34
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 26.1% 12
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 10.5% 2
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 38.4% 76
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 9.4% 8
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 39.3% 22
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 28.3% 29
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 12.0% 10
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 31.7% 19
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 50.0% 3
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 0.0% 0
voscal Đếm bi OI Style 1.01 0.0% 0
voscomps Connected Components OI Style 1.60 21.1% 48
voscun CUNNING OI Style 1.23 34.7% 20
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 20.8% 15
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 13.9% 12
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 15.8% 3
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 30.0% 3
voslis Dãy con chung OI Style 0.74 28.7% 38
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 27.3% 3
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 52.7% 33
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 50.0% 1
vosnet Social Network OI Style 0.84 31.3% 50
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 0.0% 0
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.8% 1
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 42.3% 54
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 4.4% 8
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 58.3% 83
vosseq Khôi phục dãy số OI Style 1.10 38.7% 37
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 38.8% 127
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 51.4% 16
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.3% 221
vostravl Du lịch OI Style 0.82 47.8% 32
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1