Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
bedao_r10_dogs Bedao Regular Contest 10 - DOGS Bedao Contest 0.60 9.2% 33
fc081_diving Free Contest 81 - DIVING Free Contest 1.29 9.2% 7
bedao_m06_internet Bedao Mini Contest 06 - INTERNET Bedao Contest 0.30 9.2% 134
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 9.1% 25
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 9.1% 1
nhremind Reminding Password OI Style 1.70 9.1% 17
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 9.1% 6
voscal Đếm bi OI Style 1.01 9.1% 1
fc024_perimeter Free Contest 24 - PERIMETER Free Contest 0.50 9.1% 3
fcb014_art Beginner Free Contest 14 - ART Free Contest 0.47 9.1% 1
olp_ct22_tamphan Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Tam Phân Olympic Sinh Viên 0.10 9.1% 1
vnoicup22_r3_c Apple harvesting VNOI Cup 0.60 9.1% 88
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.9% 18
coci1920_r5_matching COCI 2019/2020 - Contest 5 - Matching COCI 1.00 8.9% 9
olp_kc20_fraction Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Phân số Olympic Sinh Viên 0.40 8.9% 225
bedao_m12_colorcyc Bedao Mini Contest 12 - COLORCYC Bedao Contest 0.30 8.7% 57
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 8.7% 22
fc101_fcgift Free Contest 101 - FCGIFT Free Contest 1.50 8.6% 11
bedao_m10_raid Bedao Mini Contest 10 - RAID Bedao Contest 0.30 8.6% 66
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 8.5% 3
vnoicup22_r1_e Dumbbell VNOI Cup 1.20 8.5% 30
bedao_r08_funfair Bedao Regular Contest 08 - FUNFAIR Bedao Contest 0.40 8.5% 173
fc092_vanchuyen Free Contest 92 - VANCHUYEN Free Contest 0.65 8.4% 6
olp304_16_chutieu Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 3 - CHÚ TIỂU CHÙA HƯƠNG Olympic 30/4 0.70 8.4% 29
fc010_justinbieber Free Contest 10 - JUSTINBIEBER Free Contest 0.50 8.3% 1
bedao_r08_farray Bedao Regular Contest 08 - FARRAY Bedao Contest 0.60 8.3% 21
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 8.3% 12
c11ant Những con kiến đáng ghét OI Style 1.00 8.2% 10
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 8.2% 4
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 8.1% 12
ioi22_day1_fish IOI 2022 - Ngày 1 - Bài 1 - Catfish Farm International Olympiad in Informatics 1.40 8.0% 11
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 8.0% 14
bedao_r11_fish Bedao Regular Contest 11 - FISH Bedao Contest 0.70 8.0% 28
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 7.9% 2
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 7.9% 2
integer7 VM 08 Bài 05 - Số nguyên VNOI Marathon 0.26 7.9% 30
icpc22_national_c ICPC 2022 vòng Quốc gia - C: Consecutive Primes ICPC 1.00 7.9% 69
fc029_trip Free Contest 29 - TRIP Free Contest 0.50 7.8% 2
c11yard Sân cỏ OI Style 1.51 7.8% 14
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.7% 8
pk11e Queen Game ICPC 1.67 7.7% 2
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 7.7% 4
fc136_functions Free Contest 136 - FUNCTIONS Free Contest 0.70 7.6% 23
lqdfarm FARMER OI Style 1.31 7.6% 27
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 7.6% 10
fc114_fofgcd Free Contest 114 - FOFGCD Free Contest 0.50 7.5% 4
fcb017_repeat Beginner Free Contest 17 - REPEAT Free Contest 0.10 7.5% 8
fcb026_kmulmat Beginner Free Contest 26 - KMULMAT Free Contest 0.10 7.5% 18
mvector Sum of Vectors ICPC 0.90 7.4% 2
fc_hwc_r4_selfie Happy Wedding Contest - Round 4 - SELFIE Free Contest 1.81 7.4% 2