Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 12.5% 1
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 50.0% 1
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.7% 230
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 6.5% 3
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 42.9% 3
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 34.3% 81
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 58.8% 10
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 38.5% 4
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 36.7% 257
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 13.7% 9
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 9.4% 8
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 12.0% 10
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 13.0% 23
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 28.3% 29
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 55.9% 145
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 31.7% 19
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 39.1% 18
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 10.5% 2
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 39.3% 22
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 31.8% 28
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 26.0% 35
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 49.6% 47
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 64.0% 11
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 22.1% 29
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 34.9% 2
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 35.2% 38
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 16.2% 14
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 39.3% 9
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 41.4% 14
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 29.7% 17
vo19tigersugar VO 19 Bài 1 - Sữa tươi trân châu đường hổ VNOI Online 0.50 26.7% 8
vo19danang VO 19 Bài 2 - Chuyến đi Đà Nẵng VNOI Online 1.00 19.6% 15
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 53.8% 12
vo19singer VO 19 Bài 5 - Ca sỹ Lệ Quyên VNOI Online 1.00 33.3% 6
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 18.0% 34
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 9.1% 4
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 30.8% 3
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 12.5% 5
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 25.0% 5
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 26.2% 49
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 24.1% 21
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 22.2% 6