Problem list

ID Problem Category Points ▴ % AC # AC
jewelnb Jewelry OI Style 1.43 41.5% 43
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 54.5% 5
mtreecol Color a tree ICPC 1.43 30.4% 7
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 30.0% 10
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
fc057_canvas Free Contest 57 - CANVAS Free Contest 1.43 50.0% 1
fc088_fcity Free Contest 88 - FCITY Free Contest 1.43 0.0% 0
fc100_ninjaset Free Contest 100 - NINJASET Free Contest 1.44 46.1% 32
fc124_numtree Free Contest 124 - NUMTREE Free Contest 1.44 10.7% 8
fc125_racingboy Free Contest 125 - RACINGBOY Free Contest 1.44 36.9% 18
c11test Kiểm tra năng lực OI Style 1.45 31.8% 3
cdmusic Help Conan 5 ! OI Style 1.45 44.4% 8
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 21.4% 11
fire Phòng cháy ICPC 1.45 17.8% 4
hspc14e Siêu mũ ICPC 1.45 17.4% 4
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 53.7% 150
mconstr Search of Concatenated Strings ICPC 1.45 0.0% 0
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 69.2% 6
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 13.6% 29
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 0.0% 0
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 50.0% 1
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 14.2% 11
fc126_candy Free Contest 126 - CANDY Free Contest 1.45 54.4% 28
fc070_countab Free Contest 70 - COUNTAB Free Contest 1.45 48.3% 11
fct003_route Free Contest Testing Round 3 - ROUTE Free Contest 1.45 10.3% 6
fc088_present Free Contest 88 - PRESENT Free Contest 1.45 0.0% 0
fc090_politics Free Contest 90 - POLITICS Free Contest 1.45 6.4% 1
coci1920_r2_checker COCI 2019/2020 - Contest 2 - Checker COCI 1.45 28.3% 13
atcoder_dp_y Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 Atcoder 1.45 43.7% 175
atcoder_dp_z Atcoder Educational DP Contest Z - Frog 3 Atcoder 1.45 42.7% 159
fc004_format1 Free Contest 4 - FORMAT1 Free Contest 1.46 0.0% 0
fc089_maze Free Contest 89 - MAZE Free Contest 1.46 22.7% 8
fc100_stdecomp Free Contest 100 - STDECOMP Free Contest 1.46 0.0% 0
fc125_daohang Free Contest 125 - DAOHANG Free Contest 1.46 46.7% 33
fc039_xor Free Contest 39 - XOR Free Contest 1.47 20.0% 2
fc128_signals Free Contest 128 - SIGNALS Free Contest 1.47 23.5% 18
c11bc3 Color Ball OI Style 1.48 50.0% 31
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 13.2% 6
landk Mua đất OI Style 1.48 13.5% 11
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC 1.48 17.6% 6
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 11.1% 2
rivers IOI05 Rivers OI Style 1.48 41.0% 12
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 18.2% 2
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 12.4% 15
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 8.2% 4
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 37.3% 14
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 28.1% 26