Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 47.5% 17
tablic Tablica ICPC 0.34 83.3% 4
tapn TAPN ICPC 0.53 41.0% 14
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 36.7% 9
tcdfz Chữ số tận cùng khác 0 ICPC 0.19 39.7% 76
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 29.9% 149
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 44.9% 782
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.6% 35
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 42.1% 8
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.4% 196
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 35.7% 105
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 22.9% 36
treenum Tree Num ICPC 0.33 61.5% 7
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 60.0% 16
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 15.8% 12
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 46.7% 7
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 64.6% 178
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 48.7% 123
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 39.9% 226
v11water Nước đọng OI Style 0.13 45.8% 199
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.3% 313
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 25.7% 244
v8sort Sắp xếp OI Style 0.28 46.0% 52
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 59.5% 532
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 56.4% 196
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 69.5% 331
vcowcar Xe ô tô của bò OI Style 0.45 31.6% 6
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 40.9% 839
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 42.9% 358
vector Tổng vector ICPC 0.14 31.6% 253
vmatrix VM 14 Bài 09 - Nhân ma trận VNOI Marathon 0.57 40.1% 53
vmcandle VM 14 Bài 03 - Aladdin và cây đèn cầy VNOI Marathon 0.54 16.6% 66
vmcomp VM 13 Bài 05 - Công việc tuyển dụng VNOI Marathon 0.52 38.5% 26
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 66.7% 21
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 55.0% 9
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 19.3% 55
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 67.5% 186
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 62.5% 17
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 33.3% 2
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.7% 714
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 47.5% 25
vnempire Đế chế OI Style 0.29 41.2% 191
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 39.3% 11
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 39.1% 18
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 38.2% 80
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 28.3% 29
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 52.5% 36
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 57.8% 93
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 39.9% 139
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 34.7% 175