Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
mreplbrc Counting The Way of Bracket Replacement ICPC 0.51 29.5% 40
mse06h Japan ICPC 0.28 27.5% 94
mse07b Double Queue ICPC 0.28 57.1% 124
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 46.3% 232
mstring String problem ICPC 0.49 45.3% 40
mtree Another Tree Problem ICPC 0.31 41.6% 226
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 31.1% 397
mulone Nhân 1 ICPC 0.08 32.2% 194
mystery Số huyền bí OI Style 0.11 36.3% 180
mzvrk Whirligig number ICPC 0.26 68.2% 21
ndccard Các lá bài Blackjack OI Style 0.56 29.3% 541
netaccel VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính VNOI Marathon 0.26 47.5% 256
nk05dsrt Sa mạc ICPC 0.33 33.8% 50
nk05mnim Bốc sỏi ICPC 0.27 38.2% 96
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 64.7% 94
nkabd Số phong phú OI Style 0.06 40.2% 1230
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 52.8% 288
nkbus Bus OI Style 0.18 47.0% 143
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 62.5% 904
nkcard Tráo bài ICPC 0.35 26.6% 29
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.0% 953
nkcnt1 Em tập đếm 1 OI Style 0.37 33.8% 46
nkdec Trang trí dàn đèn OI Style 0.68 28.3% 21
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 58.4% 284
nkedit Hiệu chỉnh văn bản OI Style 0.20 62.1% 29
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 57.9% 549
nkgifts VOI 08 Bài 3 - Quà tết HSG Quốc gia 0.22 23.6% 41
nkgolf Sân golf OI Style 0.43 25.3% 59
nkguard Bảo vệ nông trang OI Style 0.14 42.9% 587
nkh Tách Từ OI Style 0.18 62.0% 160
nkinv Dãy nghịch thế OI Style 0.08 37.1% 1018
nkjump VOI 08 Bài 2 - Lò cò HSG Quốc gia 0.08 33.7% 428
nkland Mảnh đất tổ tiên OI Style 0.53 20.1% 74
nkleague Giải bóng đá OI Style 0.20 30.1% 177
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 35.2% 319
nklexic Thứ tự từ điển OI Style 0.41 24.6% 57
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 58.5% 1049
nklp Hoán vị dài nhất OI Style 0.37 21.4% 12
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 38.0% 359
nkmines Trò chơi dò mìn OI Style 0.35 19.2% 22
nkmobile IOI01 Mobiles OI Style 0.23 62.3% 111
nknet Mạng truyền tin OI Style 0.41 21.7% 28
nknl Chuỗi hạt OI Style 0.50 47.1% 20
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.5% 1309
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 31.4% 230
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 43.0% 849
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 38.0% 363
nkpoli Đa giác OI Style 0.42 37.6% 56
nkpolice Police OI Style 0.47 27.3% 315
nkpoly Chia đa giác OI Style 0.48 43.4% 26