Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
c11seq Dãy số OI Style 0.30 27.1% 136
c11rooks Hai quân xe OI Style 0.46 53.1% 25
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 23.8% 406
c11post Đưa quà OI Style 1.57 26.7% 30
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 16.5% 248
c11pipi JOO PIPI OI Style 0.74 23.8% 5
c11pines Growing Pines OI Style 0.54 40.3% 49
c11pf Dãy số hoàn hảo OI Style 0.56 77.8% 7
c11pass Mật mã OI Style 0.86 0.0% 0
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 33.5% 315
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 29.4% 5
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 33.3% 1
c11lock Ổ khóa đặc biệt OI Style 0.43 40.9% 9
c11km Khuyến mãi ICPC 0.39 47.3% 138
c11id Mã số OI Style 0.20 38.3% 148
c11hum Số khiêm tốn ICPC 0.61 59.6% 28
c11genie Câu đố của thần đèn OI Style 0.36 45.5% 48
c11gar Khu vườn hoa OI Style 0.77 47.4% 8
c11game2 Trò chơi với bảng số OI Style 0.67 60.5% 22
c11game1 Trò chơi ngọt ngào ICPC 0.98 0.0% 0
c11fbr Free Bracket OI Style 1.14 13.3% 7
c11doll Búp bê nga OI Style 0.78 35.9% 23
c11dk2 C11DK2 OI Style 0.89 38.8% 25
c11dk1 Những chiếc lá mùa thu ICPC 0.62 40.3% 24
c11cut Cắt bảng OI Style 0.46 48.6% 37
c11comp Quản lí công ty 2 OI Style 0.95 68.4% 48
c11cir Những hình tròn OI Style 0.87 66.7% 4
c11cave Hang động OI Style 0.25 50.0% 252
c11cal Tính toán OI Style 0.49 45.9% 69
c11beau Tên đẹp OI Style 0.33 40.2% 81
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 0.0% 0
c11bc3 Color Ball OI Style 1.48 58.1% 27
c11bc2 Robin OI Style 0.24 44.7% 256
c11bc1 The country of heaven OI Style 0.75 38.1% 66
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 47.8% 10
c11ant Những con kiến đáng ghét OI Style 1.00 8.2% 8
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 0.0% 0
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.6% 520
bwgame Trò chơi đen trắng ICPC 1.00 13.8% 4
bwchess Bàn cờ trắng đen TST Training 1.00 24.3% 7
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 25.0% 1
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.7% 8
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 25.0% 3
brtree Bread Tree ICPC 0.75 57.1% 3
bracket Dãy ngoặc ICPC 0.38 51.8% 53
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
boxman BOXMAN OI Style 1.74 0.0% 0
boxes Boxes ICPC 0.89 14.7% 5
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1