Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
bedao_m09_fire Bedao Mini Contest 09 - FIRE Bedao Contest 0.50 11.3% 22
olp_ct19_clam Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Thu hoạch nghêu Olympic Sinh Viên 0.70 11.3% 30
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.3% 16
hsgso20_baba Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 1 - BABA Olympic chuyên KHTN 1.00 11.3% 168
bedao_m07_architect Bedao Mini Contest 07 - ARCHITECT Bedao Contest 0.50 11.2% 22
bedao_r05_ccake Bedao Regular Contest 05 - CCAKE Bedao Contest 0.70 11.2% 18
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.1% 63
c11yard Sân cỏ OI Style 1.51 11.1% 10
plahte PLAHTE ICPC 1.60 11.1% 3
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 11.1% 2
hsgso20_ba Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 1 - BA Olympic chuyên KHTN 1.00 11.1% 38
fc023_lightson Free Contest 23 - LIGHTSON Free Contest 0.50 11.1% 2
fc093_jam Free Contest 93 - JAM Free Contest 1.34 11.1% 1
fc099_gcut Free Contest 99 - GCUT Free Contest 0.50 11.1% 1
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 11.1% 3
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 11.1% 1
fcb041_base Beginner Free Contest 41 - BASE Free Contest 0.20 11.1% 27
icpc22_mn_c ICPC 2022 miền Nam - C: Migration ICPC 1.30 11.1% 27
pvhoi22_1_courses PVHOI 2.2 bài 1: Lựa chọn môn học (70 điểm) GSPVH 0.70 11.1% 188
fct003_route Free Contest Testing Round 3 - ROUTE Free Contest 1.45 11.0% 7
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.8% 132
fc038_tinhtong Free Contest 38 - TINHTONG Free Contest 0.50 10.8% 14
fc080_balloon Free Contest 80 - BALLOON Free Contest 0.80 10.7% 17
fct016_mwpath Free Contest Testing Round 16 - MWPATH Free Contest 1.29 10.7% 27
fc097_aq Free Contest 97 - AQ Free Contest 0.50 10.7% 5
icpc21_regional_a Awesome MST Problem ICPC 1.90 10.7% 4
vnoicup22_r1_c Nickname suggestion system VNOI Cup 0.65 10.6% 145
fcc2022q2_flipcard Free Contest Cup 2022 Q2 - FLIPCARD Free Contest 0.70 10.6% 9
bedao_m07_puzzle Bedao Mini Contest 07 - PUZZLE Bedao Contest 0.80 10.6% 19
fcb039_build Beginner Free Contest 39 - BUILD Free Contest 0.20 10.5% 21
vnoicup22_r2_d Cut the Cake VNOI Cup 1.20 10.5% 65
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 10.5% 4
word01 Từ ICPC 1.29 10.5% 2
fc090_politics Free Contest 90 - POLITICS Free Contest 1.45 10.5% 1
fcb012_dpd1 Beginner Free Contest 12 - DPD1 Free Contest 0.11 10.5% 4
digit K-DIGITS OI Style 0.61 10.4% 6
fc051_anagram Free Contest 51 - ANAGRAM Free Contest 1.26 10.4% 15
lqdfarm FARMER OI Style 1.31 10.4% 26
fct020_balloon Free Contest Testing Round 20 - BALLOON Free Contest 0.50 10.4% 89
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0.40 10.3% 28
olp_ct21_solar Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Olympic Sinh Viên 1.00 10.3% 115
ninjaioi Ninja TST Training 1.00 10.2% 18
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.1% 14
bedao_m13_apple Bedao Mini Contest 13 - APPLE Bedao Contest 0.35 10.1% 77
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 10.0% 2
lqdhaunt Nghĩa địa ICPC 0.79 10.0% 7
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 10.0% 2
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 10.0% 2
nkdist Distance OI Style 1.95 10.0% 2