Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 46.7% 7
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 65.6% 151
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 45.1% 86
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 40.9% 191
v11water Nước đọng OI Style 0.13 43.7% 174
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 61.3% 257
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 26.1% 231
v8sort Sắp xếp OI Style 0.28 45.7% 47
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 59.6% 474
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 55.0% 173
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 66.9% 268
vcowcar Xe ô tô của bò OI Style 0.45 31.6% 6
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 40.6% 742
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 42.4% 314
vector Tổng vector ICPC 0.14 31.9% 220
vmatrix VM 14 Bài 09 - Nhân ma trận VNOI Marathon 0.57 39.5% 39
vmcandle VM 14 Bài 03 - Aladdin và cây đèn cầy VNOI Marathon 0.54 17.2% 61
vmcomp VM 13 Bài 05 - Công việc tuyển dụng VNOI Marathon 0.52 37.7% 25
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 65.6% 20
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 72.7% 6
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 20.1% 45
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.3% 165
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 64.3% 15
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 33.3% 2
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 38.5% 583
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 46.7% 24
vnempire Đế chế OI Style 0.29 39.0% 155
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 52.6% 10
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 36.4% 16
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 37.9% 72
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 27.7% 28
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 52.5% 28
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 57.4% 74
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 38.2% 115
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 34.3% 124
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 37.4% 222
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 30.9% 28
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 51.8% 341
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 53.5% 868
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 56.5% 13
vukvn ICEFROG ICPC 0.24 25.1% 46
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 71.4% 14
wcalc Tính sai OI Style 0.21 56.7% 55
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 58.9% 254
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 32.4% 95
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 64.3% 22
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 29.7% 57
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 45.2% 88
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 42.7% 585
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 28.9% 144