Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
ejoi22_root EJOI 2022 - Where is the root? OI Style 1.00 6.9% 20
cijevi Cijevi ICPC 0.43 51.2% 19
cvjetici Cvjetici ICPC 0.43 84.4% 19
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 10.8% 19
ilsmath2 Đếm số giai thừa 2! ICPC 0.50 15.2% 19
jacobi Số học 1 ICPC 0.77 13.2% 19
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 41.5% 19
mthcn Hình chữ nhật kì lạ OI Style 0.98 45.7% 19
nklp Hoán vị dài nhất OI Style 0.37 23.5% 19
shuttle Chuyến xe du lịch hội chợ OI Style 1.11 40.0% 19
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 35.4% 19
fc003_bcl Free Contest 3 - BCL Free Contest 0.50 23.1% 19
fc010_explore Free Contest 10 - EXPLORE Free Contest 0.50 50.0% 19
fc020_games Free Contest 20 - GAMES Free Contest 0.50 25.0% 19
fc023_262144 Free Contest 23 - 262144 Free Contest 0.50 31.7% 19
fc054_industrialspy Free Contest 54 - INDUSTRIALSPY Free Contest 0.59 44.7% 19
fc091_nmarket Free Contest 91 - NMARKET Free Contest 0.50 35.1% 19
fc101_fcgift Free Contest 101 - FCGIFT Free Contest 1.50 7.5% 19
fc101_choosefibo Free Contest 101 - CHOOSEFIBO Free Contest 0.81 39.7% 19
fc112_rainbowrec Free Contest 112 - RAINBOWREC Free Contest 0.50 27.4% 19
fc_fyt_day1_conseq Free Contest FYT Code Cup - Ngày 1 - CONSEQ Free Contest 0.50 54.1% 19
fc_fyt_day2_kmember Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - KMEMBER Free Contest 0.50 26.8% 19
fcc2018_purple Free Contest Cup 2018 - PURPLE Free Contest 1.76 24.7% 19
fcc2018_fliprow Free Contest Cup 2018 - FLIPROW Free Contest 1.25 24.4% 19
cf_edu1f Codeforces Educational 1F - Cut Length Educational Codeforces 1.00 26.4% 19
icpc22_mn_d ICPC 2022 miền Nam - D: Open Sesame! ICPC 1.60 27.7% 19
dtl22_h Mabư Béo và Bài Luyện Tập Dytechlab 1.20 33.3% 19
bedao_g12_electric Bedao Grand Contest 12 - ELECTRIC Bedao Contest 0.80 21.0% 19
icpc19_national_g ICPC 2019 vòng Quốc gia - G: Gathering in Yorknew ICPC 0.40 22.7% 19
mofkcup_r2_e Mofk Cup Round 2 - YET ANOTHER BINARY STRING PROBLEM Bedao Contest 1.00 10.7% 19
ioi23_day1_longesttrip IOI 2023 - Day 1 - Task 2 - Longest Trip International Olympiad in Informatics 1.50 27.6% 19
sqrt2_h Demen và những truy vấn lẻ Educational 1.20 23.5% 19
bedao_oi3_e Bedao OI Contest 3 - PALIN Bedao Contest 1.00 14.8% 19
olp_sc23_pquery Olympic Sinh Viên 2023 - Siêu cúp - Truy vấn trên dãy hoán vị Olympic Sinh Viên 1.00 2.5% 19
cheap Heap Counting ICPC 1.67 48.6% 18
ferries Đi phà OI Style 1.60 29.2% 18
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 29.9% 18
mdostava Pizza Delivery ICPC 1.14 22.3% 18
own2 Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) ICPC 0.67 27.5% 18
pbcispis ISPIS ICPC 0.28 28.6% 18
pythaeq Phương trình Pythagore nghiệm nguyên ICPC 0.44 54.5% 18
sboost Need For Speed OI Style 0.23 46.2% 18
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 8.1% 18
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.7% 18
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 67.6% 18
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 44.1% 18
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 15.0% 18
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 22.1% 18
fct002_garden Free Contest Testing Round 2 - GARDEN Free Contest 0.50 19.7% 18
fc036_dwarves Free Contest 36 - DWARVES Free Contest 0.97 31.2% 18