Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 53.4% 337
c11id Mã số OI Style 0.20 36.2% 199
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 43.1% 244
ctree Tô màu nhỏ nhất ICPC 0.20 26.7% 203
ham12 VOI 12 Bài 1 - Khoảng cách Hamming HSG Quốc gia 0.20 56.0% 211
kinv Dãy nghịch thế độ dài K ICPC 0.20 31.7% 299
lubenica Lubenica OI Style 0.20 42.8% 431
mlaserp Laser Phones ICPC 0.20 40.8% 35
nkedit Hiệu chỉnh văn bản OI Style 0.20 64.2% 28
nkleague Giải bóng đá OI Style 0.20 29.9% 167
number Biến đổi số ICPC 0.20 31.9% 216
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 41.4% 194
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.7% 224
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 34.1% 153
usaco19ds_meet USACO 2019 - Dec - Silver - Meetings USACO 0.20 43.8% 6
usaco19fs_revegetate USACO 2019 - Feb - Silver - The Great Revegetation USACO 0.20 27.3% 11
usaco18ds_convention USACO 2018 - Dec - Silver - Convention USACO 0.20 33.2% 88
coci1920_r1_trol COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trol COCI 0.20 35.7% 109
coci1920_r4_psk COCI 2019/2020 - Contest 4 - Pod starim krovovima COCI 0.20 51.7% 69
coci1920_r2_acm COCI 2019/2020 - Contest 2 - ACM COCI 0.20 50.0% 10
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0.20 74.6% 219
coci1920_r3_preokret COCI 2019/2020 - Contest 3 - Preokret COCI 0.20 33.2% 63
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0.20 49.2% 171
coci2021_r1_patkice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Patkice COCI 0.20 29.6% 43
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0.20 65.2% 148
coci2021_r3_knjige COCI 2020/2021 - Contest 3 - Knjige COCI 0.20 35.1% 13
coci1920_r6_datum COCI 2019/2020 - Contest 6 - Datum COCI 0.20 26.1% 11
coci2021_r2_crtanje COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje COCI 0.20 41.2% 35
bedao_m06_girls Bedao Mini Contest 06 - GIRLS Bedao Contest 0.20 21.4% 659
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 82.2% 249
atcoder_dp_b Atcoder Educational DP Contest B - Frog 2 Atcoder 0.20 47.1% 1827
atcoder_dp_q Atcoder Educational DP Contest Q - Flowers Atcoder 0.20 43.9% 604
atcoder_dp_g Atcoder Educational DP Contest G - Longest Path Atcoder 0.20 44.6% 920
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 58.1% 1130
bedao_r01_gcdmax Bedao Regular Contest 01 - GCDMAX Bedao Contest 0.20 14.6% 245
coci1617_r6_hindeks COCI 2016/2017 - Contest 6 - Hindeks COCI 0.20 38.0% 208
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0.20 51.5% 90
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0.20 86.4% 146
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0.20 75.8% 65
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0.20 36.3% 75
bedao_r02_sister Bedao Regular Contest 02 - SISTER Bedao Contest 0.20 36.9% 320
fcb036_exam Beginner Free Contest 36 - EXAM Free Contest 0.20 24.3% 332
fcb036_marbles Beginner Free Contest 36 - MARBLES Free Contest 0.20 22.5% 54
fcb036_secretgift Beginner Free Contest 36 - SECRETGIFT Free Contest 0.20 20.8% 44
fcb036_maxmed Beginner Free Contest 36 - MAXMED Free Contest 0.20 28.3% 158
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 32.2% 410
fcb037_teamseas Beginner Free Contest 37 - TEAMSEAS Free Contest 0.20 29.2% 270
fcb037_desert Beginner Free Contest 37 - DESERT Free Contest 0.20 46.0% 711
fcb037_lovepasta Beginner Free Contest 37 - LOVEPASTA Free Contest 0.20 14.3% 62
fcb037_bwtree Beginner Free Contest 37 - BWTREE Free Contest 0.20 58.0% 198