Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
flow1 Giao lưu ICPC 0.39 25.1% 83
ivana Trò chơi vòng số ICPC 0.39 55.6% 56
kbuild Sửa cầu OI Style 0.39 15.2% 606
labudovi Hồ Thiên Nga ICPC 0.39 24.7% 334
median Phần tử trung vị ICPC 0.39 35.9% 250
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 51.5% 28
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 47.7% 215
fc035_collatz Free Contest 35 - COLLATZ Free Contest 0.39 31.5% 20
fc062_closest Free Contest 62 - CLOSEST Free Contest 0.39 26.9% 17
fc_pretst2018_2_city Free Contest PreTST 2018 #2 - CITY Free Contest 0.39 28.9% 12
alake Hồ nhân tạo ICPC 0.38 47.4% 109
bracket Dãy ngoặc ICPC 0.38 43.1% 85
command Dãy lệnh điều khiển ICPC 0.38 55.6% 13
crect Đếm các hình chữ nhật ICPC 0.38 42.9% 124
fselect Làm quen bạn mới OI Style 0.38 39.8% 519
hbtlca dynamic LCA ICPC 0.38 22.4% 526
hirehp Cho thuê xe OI Style 0.38 31.7% 256
lem5 ARITHMETIC PROGRESSION OI Style 0.38 16.2% 127
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 32.6% 60
fcb015_cprefix Beginner Free Contest 15 - CPREFIX Free Contest 0.38 40.9% 105
fcb028_vacuum Beginner Free Contest 28 - VACUUM Free Contest 0.38 23.4% 42
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 15.9% 701
nkcnt1 Em tập đếm 1 OI Style 0.37 33.9% 55
nklp Hoán vị dài nhất OI Style 0.37 24.1% 17
qbtrans Vận chuyển hàng ICPC 0.37 15.6% 64
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.9% 517
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 38.5% 7
fc073_dance Free Contest 73 - DANCE Free Contest 0.37 34.4% 242
fcb028_bits Beginner Free Contest 28 - BITS Free Contest 0.37 45.7% 54
fct010_filedel Free Contest Testing Round 10 - FILEDEL Free Contest 0.37 43.4% 113
fc122_english Free Contest 122 - ENGLISH Free Contest 0.37 26.2% 120
c11genie Câu đố của thần đèn OI Style 0.36 35.6% 113
c11touch Bảng ô vuông OI Style 0.36 33.5% 51
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 20.5% 342
demso Đếm số OI Style 0.36 33.4% 384
haoi5000 HAOI 5000 ICPC 0.36 53.6% 51
mnered NERED ICPC 0.36 72.9% 37
nktoss Tung đồng xu OI Style 0.36 28.4% 104
orderset Order statistic set ICPC 0.36 30.3% 233
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 48.5% 16
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 28.8% 136
fcb030_divisorpart Beginner Free Contest 30 - DIVISORPART Free Contest 0.36 34.6% 38
fct018_nytravel Free Contest Testing Round 18 - NYTRAVEL Free Contest 0.36 40.1% 191
nkcard Tráo bài ICPC 0.35 25.2% 37
nkmines Trò chơi dò mìn OI Style 0.35 19.8% 42
nktardy Lập lịch giảm thiểu trễ hạn OI Style 0.35 21.5% 92
snseq Dãy số ICPC 0.35 55.9% 15
fcb032_count Beginner Free Contest 32 - COUNT Free Contest 0.35 24.3% 338
fc036_countingsheep Free Contest 36 - COUNTINGSHEEP Free Contest 0.35 58.5% 22
fc040_apples Free Contest 40 - APPLES Free Contest 0.35 35.0% 40