Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
nkland Mảnh đất tổ tiên OI Style 0.53 20.6% 88
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 20.6% 41
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 20.5% 28
fcb022_sumlen Beginner Free Contest 22 - SUMLEN Free Contest 0.10 20.5% 20
fcb013_countstr Beginner Free Contest 13 - COUNTSTR Free Contest 0.11 20.5% 19
bedao_oi1_d Bedao OI Contest 1 - Sao chép mảng Bedao Contest 0.70 20.5% 109
icpc23_mb_j ICPC 2023 miền Bắc - J: Kami ICPC 1.70 20.5% 13
icpc23_regional_m ICPC 2023 vòng Regional - M: Monopoly ICPC 1.00 20.5% 36
fcb018_rspiral Beginner Free Contest 18 - RSPIRAL Free Contest 0.10 20.5% 25
icpc19_regional_g ICPC 2019 vòng Regional - G: Generating Numbers ICPC 1.00 20.5% 9
fc010_charm Free Contest 10 - CHARM Free Contest 0.50 20.4% 145
bedao_m02_random Bedao Mini Contest 02 - RANDOM Bedao Contest 0.15 20.4% 34
mecung Mê cung OI Style 0.75 20.3% 56
fcb041_lbin Beginner Free Contest 41 - LBIN Free Contest 0.20 20.3% 85
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 20.3% 115
bedao_m21_c Bedao Mini Contest 21 - Cắt dây Bedao Contest 0.15 20.3% 277
kkdd K - Không đơn độc OI Style 1.13 20.3% 33
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 20.3% 80
olp_kc23_triangle Olympic Sinh Viên 2023 - Không chuyên - Diện tích tam giác Olympic Sinh Viên 1.00 20.3% 530
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 20.3% 314
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1.50 20.3% 21
fcb036_secretgift Beginner Free Contest 36 - SECRETGIFT Free Contest 0.20 20.2% 47
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 20.2% 10
bedao_g08_geometry Bedao Grand Contest 08 - GEOMETRY Bedao Contest 0.90 20.2% 24
icpc21_national_a ICPC 2021 vòng Quốc gia - A: Arranging Marbles ICPC 0.90 20.2% 137
icpc21_mn_m ICPC 2021 miền Nam - M: Solitaire ICPC 1.00 20.2% 19
voi17_bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 20.2% 274
v11str Tìm xâu OI Style 1.03 20.2% 104
bedao_r11_abstring Bedao Regular Contest 11 - ABSTRING Bedao Contest 0.10 20.2% 227
hspc14l Bất lặp ICPC 0.46 20.1% 25
scollect Trò chơi nhặt quà ICPC 0.51 20.1% 52
icpc22_national_m ICPC 2022 vòng Quốc gia - M: Median of Xor Sequence ICPC 1.50 20.1% 28
hinhthoi VM 08 Bài 24 - Hình thoi VNOI Marathon 0.94 20.1% 29
mofkcup_r2_d Mofk Cup Round 2 - COUNTING Bedao Contest 0.70 20.1% 33
mofkcup_r2_a Mofk Cup Round 2 - COWSHEDS Bedao Contest 0.30 20.0% 130
carpet Trải thảm đỏ ICPC 1.29 20.0% 3
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC 1.29 20.0% 2
hcn2 Khu vui chơi ICPC 1.51 20.0% 7
houses2 Houses ICPC 1.74 20.0% 2
moebius Moebius ICPC 1.95 20.0% 1
npr Vần hoàn hảo ICPC 0.57 20.0% 76
twoside Bộ bài hai mặt ICPC 1.33 20.0% 4
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 20.0% 1
joisc13_collecting JOI Spring Camp 2013 Day 1 - Collecting Japan OI 1.00 20.0% 15
fc025_balldrop Free Contest 25 - BALLDROP Free Contest 0.50 20.0% 5
fc028_magical3 Free Contest 28 - MAGICAL3 Free Contest 0.50 20.0% 9
fc029_kangaroo Free Contest 29 - KANGAROO Free Contest 0.50 20.0% 1
fc031_autocorrect Free Contest 31 - AUTOCORRECT Free Contest 0.50 20.0% 2
fcb021_split Beginner Free Contest 21 - SPLIT Free Contest 0.10 20.0% 7
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1.50 20.0% 7