Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fct038_prime Free Contest Testing Round 38 - PRIME Free Contest 0.70 12.6% 69
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 12.6% 122
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 12.6% 20
bgboard Bảng số OI Style 0.60 12.5% 38
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 12.5% 4
vmhcn VM 14 Bài 04 - Đếm hình chữ nhật VNOI Marathon 1.23 12.5% 1
fc025_matches Free Contest 25 - MATCHES Free Contest 0.50 12.5% 2
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1.10 12.5% 12
dtl22_j Mabư Béo đi tìm Bảy Viên Ngọc Rồng Dytechlab 0.01 12.5% 1
olp_sc22_pdigit Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Chữ số đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 12.5% 9
stravel Chuyến đi an toàn OI Style 1.27 12.4% 19
bedao_m07_market Bedao Mini Contest 07 - MARKET Bedao Contest 0.30 12.3% 115
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 12.3% 32
bedao_m16_shooting Bedao Mini Contest 16 - SHOOTING Bedao Contest 0.30 12.3% 58
mdigits1 Different Digits ICPC 1.11 12.3% 6
bedao_m16_number Bedao Mini Contest 16 - NUMBER Bedao Contest 0.40 12.2% 84
hsgso20_dta Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 4 - DTA Olympic chuyên KHTN 1.00 12.2% 15
corral Covering the Corral ICPC 1.01 12.1% 3
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 12.1% 8
fc022_rook2 Free Contest 22 - ROOK2 Free Contest 0.50 12.1% 2
olp_ct22_cutstr Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Chuỗi hạt Olympic Sinh Viên 0.10 12.1% 46
icpc22_mn_j ICPC 2022 miền Nam - J: Not a Classic String Problem ICPC 1.60 12.1% 22
bedao_m16_query Bedao Mini Contest 16 - QUERY Bedao Contest 0.70 12.0% 45
tconcert Buổi hòa nhạc OI Style 1.11 12.0% 6
vningame Trò chơi OI Style 1.18 12.0% 3
olp_sc21_colortree Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu Olympic Sinh Viên 1.80 12.0% 25
fp Finding password ICPC 0.62 11.9% 9
fc100_gridcolor Free Contest 100 - GRIDCOLOR Free Contest 1.39 11.9% 4
pvhoi22_6_digits PVHOI 2.2 bài 6: Biến đổi bảng chữ số (60 điểm) GSPVH 1.70 11.9% 43
icpc22_national_e ICPC 2022 vòng Quốc gia - E: Estate Construction ICPC 1.40 11.8% 15
bedao_g10_holiday Bedao Grand Contest 10 - HOLIDAY Bedao Contest 0.70 11.8% 88
fc003_bcl Free Contest 3 - BCL Free Contest 0.50 11.8% 3
bedao_r12_bfriday Bedao Regular Contest 12 - BFRIDAY Bedao Contest 0.55 11.7% 43
centre28 CENTRE OI Style 0.17 11.7% 248
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 11.7% 293
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.7% 41
qtreex Truy vấn trên cây ICPC 1.13 11.6% 114
hello22_schoolplan Bedao SCHOOLPLAN Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 1.30 11.6% 32
binpack Binpacking OI Style 1.38 11.6% 141
fc017_penguins Free Contest 17 - PENGUINS Free Contest 0.50 11.5% 3
fc039_barons Free Contest 39 - BARONS Free Contest 1.25 11.5% 8
dtcstr Chuỗi mắc xích ICPC 1.03 11.5% 43
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 11.5% 3
olp_ct19_diameter Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Đường kính Olympic Sinh Viên 0.70 11.5% 24
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 11.5% 218
olp_kc21_game Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Trò chơi Olympic Sinh Viên 1.00 11.5% 57
fc079_palagain Free Contest 79 - PALAGAIN Free Contest 0.80 11.4% 11
bedao_r09_distinct Bedao Regular Contest 09 - DISTINCT Bedao Contest 1.50 11.4% 6
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 11.4% 3
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1.50 11.4% 5