Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
nkleague Giải bóng đá OI Style 0.20 26.3% 98
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 37.6% 223
nklexic Thứ tự từ điển OI Style 0.41 31.1% 32
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 56.4% 761
nklp Hoán vị dài nhất OI Style 0.37 21.9% 7
nkmaxseq VOI 06 Bài 7 - Dãy con dài nhất HSG Quốc gia 0.12 39.6% 252
nkmines Trò chơi dò mìn OI Style 0.35 20.7% 15
nkmobile IOI01 Mobiles OI Style 0.23 63.6% 68
nknet Mạng truyền tin OI Style 0.41 17.1% 19
nknl Chuỗi hạt OI Style 0.50 39.3% 11
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 54.8% 928
nkonearc VOI 06 Bài 5 - Mạng máy tính HSG Quốc gia 0.21 31.9% 163
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 42.7% 657
nkpath VOI 06 Bài 6 - Đường đi trên lưới HSG Quốc gia 0.16 37.3% 271
nkpoli Đa giác OI Style 0.42 37.6% 33
nkpolice Police OI Style 0.47 26.0% 199
nkpoly Chia đa giác OI Style 0.48 51.6% 15
nkpos Người đưa thư OI Style 0.26 31.1% 46
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 53.9% 350
nkrez Hội trường OI Style 0.08 43.7% 778
nkseq Dãy số OI Style 0.10 33.1% 250
nksev Tách từ OI Style 0.33 42.9% 314
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 18.4% 874
nksp Siêu đối xứng OI Style 0.23 30.9% 65
nkspilja Hang động OI Style 0.53 25.3% 21
nkstep Chuyển OI Style 0.16 35.9% 24
nktable NKTable ICPC 0.48 27.1% 64
nktardy Lập lịch giảm thiểu trễ hạn OI Style 0.35 24.9% 40
nkteam Team Selection OI Style 0.26 66.5% 95
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 54.9% 1342
nktoss Tung đồng xu OI Style 0.36 30.6% 46
nktree Cây nhị phân tìm kiếm OI Style 0.21 27.6% 29
nktrio Bộ ba cao thủ ICPC 0.18 29.1% 104
note Gấp tiền OI Style 0.13 61.0% 94
npr Vần hoàn hảo ICPC 0.57 17.0% 48
nsp Hành Tinh Đá ICPC 0.24 50.0% 12
nuclear Hai nhà máy điện nguyên tử OI Style 0.51 30.2% 32
number Biến đổi số ICPC 0.20 31.3% 186
optcut Chặt cây ICPC 0.23 41.7% 52
orderset Order statistic set ICPC 0.36 30.4% 104
pagain Lại là số nguyên tố ICPC 0.29 13.1% 42
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 30.5% 536
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 48.3% 156
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 22.1% 56
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 30.1% 200
pbcgangs Các băng đảng ICPC 0.23 41.5% 135
pbcispis ISPIS ICPC 0.28 26.3% 5
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 42.2% 151
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 25.1% 175
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 23.4% 54